Artikel-ID : 00235762 / Laatst gewijzigd : 02/09/2022Afdrukken

Wat is Smart connectivity (Slimme connectiviteit)?

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Wanneer zowel een Wi-Fi-netwerk als een mobiel netwerk beschikbaar zijn, zorgt slimme connectiviteit ervoor dat u het netwerk gebruikt met de beste verbindingskwaliteit. Het gebruikt de deep learning-technologie van Xperia om Wi-Fi-signalen te analyseren en verbindingsproblemen in de nabije toekomst te voorspellen. Als wordt vastgesteld dat de kwaliteit van de verbinding van het Wi-Fi-netwerk dat u momenteel gebruikt aanzienlijk zal verslechteren en instabiel zal worden, schakelt de functie over naar een mobiel netwerk. Hierdoor wordt uw verbinding soepeler en worden onderbrekingen voorkomen.

  Slimme connectiviteit is standaard geactiveerd, maar u kunt deze functie uitschakelen als u liever altijd prioriteit geeft aan Wi-Fi-verbindingen. 

  Slimme connectiviteit uitschakelen

  1. Zoek naar en tik op Settings (Instellingen) > Network & Internet (Netwerk en internet) > Advanced (Geavanceerd) > Smart connectivity (Slimme connectiviteit).
  2. Tik op de schakelaar naast Use service (Service gebruiken) om de functie uit te schakelen.

  Opmerking: Slimme connectiviteit heeft geen invloed op afzonderlijke apps die uitsluitend verbinding maken met Wi-Fi of uitsluitend met een mobiel netwerk.