Artikel-ID : 00237488 / Laatst gewijzigd : 04/12/2020Afdrukken

Ik kan via NFC geen verbinding met een ander apparaat maken

  Tip

  De volgende stappen kunnen per Android-versie verschillen. Als u wilt weten welke Android-versie uw apparaat heeft, zoekt en tikt u op Settings (Instellingen) > About phone (Over de telefoon) > Android version (Android-versie). Als About phone (Over de telefoon) niet wordt weergegeven onder Settings (Instellingen), tikt u op System (Systeem).

  • Zorg ervoor dat NFC op beide apparaten is geactiveerd.

  De NFC-functie (Android 11) in- of uitschakelen 

  De NFC-functie (Android 10/Android 9) in- of uitschakelen

  De NFC-functie (Android 8) in- of uitschakelen

  • Controleer of het scherm van het apparaat is ontgrendeld en actief is.
  • Houd het apparaat en het andere NFC-compatibele apparaat zo vast dat de N-markeringen van beide contact maken en beweeg uw apparaat vervolgens langzaam in alle richtingen. Het NFC-detectiegebied wordt meestal aangegeven door (NFC-pictogram).
  • Verwijder eventuele beschermhoezen van het apparaat om te controleren of de verbinding niet wordt geblokkeerd.
  • Zorg ervoor dat het apparaat niet al op een ander NFC-compatibel apparaat is aangesloten. Als dit het geval is, koppelt u de apparaten los en probeert u opnieuw verbinding te maken met het andere apparaat.
  • In sommige gevallen is de NFC-gevoeligheid niet sterk genoeg om verbinding te maken via NFC. Gebruik in dat geval Bluetooth-technologie in plaats van NFC om de apparaten te verbinden.

  De Bluetooth-functie in- of uitschakelen (Android 11/Android 10/Android 9)

  De Bluetooth-functie in- of uitschakelen (Android 8)

  Uw apparaat koppelen met een ander Bluetooth-apparaat (Android 11/Android 10/Android 9)

  Uw apparaat koppelen met een ander Bluetooth-apparaat (Android 8)

  Uw apparaat verbinden met een ander Bluetooth-apparaat (Android 11/Android 10)

  Uw apparaat verbinden met een ander Bluetooth-apparaat (Android 9)

  Uw apparaat verbinden met een ander Bluetooth-apparaat (Android 8)