Artikel-ID : 00244885 / Laatst gewijzigd : 05/10/2021Afdrukken

De WebLink Cast-functie stopt na het beëindigen van een telefoongesprek

    Als u een telefoongesprek ontvangt terwijl u de WebLink Cast-functie gebruikt, kan de functie onverwacht stoppen wanneer het gesprek wordt beëindigd. Als dit gebeurt, start u de WebLink Cast-functie opnieuw op.