Artikel-ID : 00250185 / Laatst gewijzigd : 23/05/2022Afdrukken

Ik kan de functie Google Assistent niet gebruiken op mijn koptelefoon of ik krijg het bericht 'De Google Assistent is niet aangesloten'.

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Raadpleeg voordat u verder gaat het artikel Google Assistent gebruiken met een draadloze koptelefoon voor meer informatie over de vereisten van de functie Google Assistent.

  Opmerking: Als gevolg van de wijzigingen die Google heeft ingevoerd voor de functie Google Assistent is het koppelen van koptelefoons aan de Google Assistent-app voor iOS stopgezet.


  Google Assistent opnieuw installeren als u problemen ondervindt

  BELANGRIJK:

  • Als de apparaatgegevens niet zijn geregistreerd, begint u bij stap 3.
  • Procedures of afbeeldingen kunnen verschillen en zijn afhankelijk van de versie van het besturingssysteem, de app-versie of het apparaat.

  Stap 1: Het verwijderen van de registratiegegevens van de app

  Opmerking: In de onderstaande screenshots wordt de WF-1000XM3 als voorbeeld gebruikt

  1. Start de app Headphones Connect in het startscherm van uw Android-apparaat om verbinding te maken met de koptelefoon.
  2. Selecteer het pictogram (Instellingen) voor de functie Google Assistent.
  3. Selecteer in het scherm Edit (Bewerken) de optie Learn more (Meer informatie).
  4. Selecteer in het scherm Google Assistent de optie Get started with Google Assistant (Aan de slag met Google Assistent) en selecteer vervolgens het pictogram Verkennen en uw gegevens.
    
  5. Selecteer Profile picture or initial (Profielfoto of initiaal) in de rechterbovenhoek → Settings (Instellingen) → Assistant (Assistent) en selecteer vervolgens de modelnaam van de koptelefoon onder Assistant device (Assistent-apparaat).
  6. Selecteer Remove your Google Assistant (Google Assistent verwijderen) en verwijder vervolgens de apparaatgegevens.

  Stap 2: Verwijder de Bluetooth-apparaatinformatie die op uw Android-apparaat is geregistreerd.

  1. Selecteer Settings (Instellingen) op het startscherm van uw Android-apparaat.
  2. Selecteer Device connection (Verbonden apparaten).
   Opmerking: Als de Bluetooth-functie op Off (Uit) staat, zet u deze op On (Aan).
  3. Selecteer rechts van de modelnaam van de koptelefoon het pictogram Settings (Instellingen), selecteer vervolgens FORGET DEVICE (APPARAAT VERGETEN) en verwijder de geregistreerde informatie.

  Stap 3: Koppel met de koptelefoon

  1. Selecteer Settings (Instellingen) op het startscherm van uw Android-apparaat.
  2. Selecteer Device connection (Verbonden apparaten).
  3. Houd de aan-uitknop op de koptelefoon 7 seconden lang ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.
   • Voor de echt draadloze koptelefoon: Houd uw vingers ongeveer 7 seconden lang vast op de knoppen/aanraaksensoren op de linker- en rechterunit. Raadpleeg de handleiding van het product voor meer informatie.
   • Het indicatielampje op de koptelefoon knippert wanneer het apparaat zich in de koppelingsmodus bevindt.
     
  4. Selecteer Pair new device (Nieuw apparaat koppelen) of Bluetooth, selecteer vervolgens de modelnaam van de koptelefoon en koppel het apparaat met de koptelefoon.
   Opmerkingen:
   • Als Bluetooth is ingesteld op Off (Uit), stel het dan in op On (Aan).
   • Voer 0000in als invoer van de wachtwoordcode vereist is.
    OPMERKING: Het wachtwoord kan verschillende benamingen hebben, bijvoorbeeld Passcode (Code), Pincode, Pin number (Pin-nummer) of Password (Wachtwoord).
  5. Controleer of de koptelefoon wordt weergegeven in Available media devices (Beschikbare media-apparaten).

  Stap 4: Google Assistent instellen

  1. Start de app Headphones Connect in het startscherm van uw Android-apparaat.
  2. Selecteer het pictogram Settings (Instellingen) voor de functie Google Assistent en selecteer in het scherm Edit (Bewerken) de optie Learn more (Meer informatie).
   Opmerking: Als Google Assistent niet wordt weergegeven, past u de functie Google Assistent toe op de aanraaksensor of knop.
  3. Selecteer Get started with the Google Assistant (Aan de slag met Google Assistent) in het scherm Google Assistent en selecteer vervolgens Finish headphones setup (Instellen van koptelefoons voltooien).
  4. Volg de instructies op het scherm om het instellen te voltooien. Nadat u de installatie hebt voltooid, kunt u Google Assistent gebruiken met de hoofdtelefoon.