Artikel-ID : 00250499 / Laatst gewijzigd : 03/02/2022Afdrukken

Er komt geen geluid uit de Bar Speaker, Subwoofer of Surround-speakers. (HT-S20R)

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Als u problemen ondervindt met de geluidsuitvoer van uw audio-apparaat, volgt u deze stappen om het probleem op te lossen:

  Is het volume te laag ingesteld?

  • Het volume is mogelijk te laag ingesteld. Draai het volume omhoog om te controleren of het probleem is opgelost.
  • Indien er geen geluid uit de Subwoofer komt, drukt u op de knop + (Subwoofervolume) op de afstandsbediening om het volume van de subwoofer harder te zetten.

  Is het apparaat goed aangesloten?

  • Controleer of de Bar Speaker, Subwoofer, Surround-speaker en aangesloten apparaten allemaal goed zijn aangesloten. Raadpleeg de opstartgids of handleiding van het product voor meer informatie over het aansluiten van de onderdelen.

  Is het apparaat ingeschakeld?

  • Controleer of de luidspreker is INGESCHAKELD
  • Tip: Als er een menu-item of instelling wordt weergegeven op het display van het voorpaneel, betekent dit dat de stroom is INGESCHAKELD.

  Controleer de invoerbron

  • Controleer of de invoerbron die wordt weergegeven op het display van het voorpaneel overeenkomt met de afspeelbron.
  • Als de huidige invoerbron verschilt van de bron die u wilt afspelen, wordt het geluid niet door de speakers afgespeeld. 

  Voer een testtoon-verificatie uit

  • Probeer de testtoon af te spelen om te controleren of deze via elke speaker wordt afgespeeld
  • Als de USB-ingang is geselecteerd, wordt de TESTTOON niet afgespeeld, ook al is deze ingesteld op AAN. Om de TESTTOON af te spelen, dient u een andere invoer te selecteren dan USB.

  Een testtoon afspelen:

  1. Druk op de MENU-knop op de afstandsbediening om het menu op het display van het voorpaneel in te schakelen.
  2. Selecteer SPEAKERTESTTOONAAN om de testtoon door elke speaker te laten afspelen.
  3. Druk op de knop MENU om het menu in het display uit te schakelen.

   Tips:
   • Druk herhaaldelijk op (omhoog), (omlaag) of ENTER om de gewenste instelling te selecteren. U kunt terugkeren naar de bovenste laag door op de knop BACK (Terug) te drukken.
   • Om de TESTTOON uit te schakelen, selecteert u SPEAKERTESTTOONUIT.

  De instellingen van de audio-uitgang controleren

  • Wijzig de instellingen van de Audio-uitvoer van het aangesloten apparaat om de indeling van het audiosignaal te gebruiken die wordt ondersteund door uw Soundbar. (U kunt deze stap overslaan als het aangesloten apparaat deze instellingen niet heeft.)
  • Audio-indelingen die door deze Soundbar worden ondersteund wanneer deze is aangesloten op HDMI OUT (TV (ARC) of TV IN (OPTICAL) zijn:
   • Dolby Digital
   • Lineaire PCM 2-kanaals, (tot 48 kHz)
     
  • Als er geen geluid uit de Surround-speakers komt, controleert u of MULTI SPEAKER is ingesteld op ON (Aan). Indien de instelling voor MULTI SPEAKER is ingesteld op OFF (Uit), komt er mogelijk geen geluid uit de Surround-speakers, afhankelijk van de afspeelbron.

  Initialiseer de speakers:

  1. Druk op de afstandsbediening op de knop MENU.
  2. Selecteer RESET door op de knop (omhoog) of (omlaag) te drukken.
  3. Wanneer ALLES RESETTEN op het display van het voorpaneel verschijnt, drukt u op de knop ENTER om de systeeminstellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.