Artikel-ID : 00259552 / Laatst gewijzigd : 25/05/2021

Het home theatre-systeem bedienen via de afstandsbediening van de tv

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  U kunt het home theatre-systeem bedienen met de afstandsbediening van de tv wanneer de apparaten zijn aangesloten via een HDMI-kabel en de functie Control for HDMI is ingeschakeld.

  U kunt de volgende handelingen ook uitvoeren met de afstandsbediening van de tv:

  • Power On/Off (Aan/uit): U kunt de tv in- of uitschakelen, en het home theatre-systeem wordt tegelijkertijd in- of uitgeschakeld.
  • Volume aanpassen: U kunt het volume van het home cinema-systeem aanpassen als dit is geselecteerd in de instelling van de audio-uitvoer van de tv.

  Het home theatre-systeem en de tv worden niet tegelijkertijd ingeschakeld

  Als het home cinema-systeem en de tv niet tegelijkertijd worden ingeschakeld, volgt u de onderstaande stappen:

  1. Schakel zowel de tv als het home theatre-systeem uit.
  2. Schakel de tv in met de afstandsbediening van de tv.
  3. Schakel het home theatre-systeem in met de afstandsbediening van het home theatre-systeem.
  4. Schakel zowel de tv als het home theatre-systeem uit met de afstandsbediening van de tv. Als de tv en het home theatre-systeem tegelijkertijd kunnen worden uitgeschakeld, kunt u ze de volgende keer zowel in- als uitschakelen.