Artikel-ID : 00151351 / Laatst gewijzigd : 10/01/2024Afdrukken

Het tv-geluid is niet hoorbaar op de Soundbar, het Home Theatre-systeem of het Home Audio-systeem

Er komt geen geluid of erg weinig geluid uit de draadloze subwoofer of Surround-speaker.

  BELANGRIJK:

  • Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten en/of besturingssystemen. Controleer de sectie Relevante producten en categorieën in dit artikel voordat u deze stappen uitvoert.
  • Als er geen geluid wordt weergegeven via de subwoofer van de soundbar, raadpleegt u het artikel Er wordt geen geluid uitgevoerd vanuit de subwoofer.

  Volg deze stappen om het probleem op te lossen:

  OPMERKING: Afhankelijk van het model kunnen de namen en handelingen variëren of zijn bepaalde instellingen mogelijk niet beschikbaar. Raadpleeg de handleiding van uw tv of audio-apparaat voor meer informatie.

  1. Controleer terwijl uw tv en audioapparaat (soundbar, home theatre-systeem of home audio-systeem) zijn uitgeschakeld of de kabels tussen de tv en het audioapparaat goed zijn aangesloten.
   OPMERKING: Koppel de HDMI-kabels los en sluit ze vervolgens weer aan.

  2. Controleer of uw tv een ARC- of een eARC/ARC-label op de HDMI-aansluiting heeft.

   Als de tv een HDMI (ARC of aARC/ARC)-label op de HDMI-aansluiting (HDMI IN) heeft

   1. Sluit een uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI IN (ARC of eARC)-aansluiting op de tv.
   2. Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI OUT-aansluiting op het audio-apparaat.

   Aansluitschema weergeven 

   Als de tv geen HDMI ARC-label op de HDMI-aansluiting heeft

   1. Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op een HDMI IN-aansluiting op de tv.
   2. Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI OUT-aansluiting op het audio-apparaat.
   3. Sluit een optische audiokabel uit de optische digitale audio-uitgang van de tv aan op de OPTICAL IN-aansluiting op uw audio-apparaat. Als u geen verbinding kunt maken met een digitale optische kabel, kunt u in plaats daarvan een analoge audiokabel gebruiken.

   Aansluitschema weergeven 

  3. Controleer of de instelling voor audio-uitvoer van uw tv is ingesteld op het audioapparaat en wijzig op de tv de instelling van de bestemming van de audio-uitvoer van tv-speakers naar het audiosysteem.
   OPMERKING: Als u alleen de tv en het audiosysteem met een kabel aansluit, komt er geen geluid uit het audiosysteem.

  4. Controleer of Control for HDMI van uw tv en audioapparaat is ingesteld op ON (Aan).
   OPMERKING: Als u een BRAVIA-TV hebt, zet u Control for HDMI (BRAVIA Sync) op AAN.

  5. In de HDMI-instellingen van uw audioapparaat stelt u de Audio Return Channel (ARC) (ARC) of TV audio input mode (TV-audio-invoermodus) in op AAN of AUTO.
   OPMERKING: Afhankelijk van het model kan de naam van de instelling variëren of is deze mogelijk niet beschikbaar. Raadpleeg de handleiding van uw audio-apparaat voor meer informatie.

  6. Als de invoermodus van het audiosysteem is ingesteld op een andere modus dan TV of als het hoofdmenu wordt weergegeven, wordt het geluid niet uitgevoerd. Druk op de knop INPUT of op de TV-knop op de afstandsbediening van het audio-apparaat en zet de invoermodus vervolgens op TV.

  7. Zet de tv en vervolgens uw audio-apparaat aan.

  8. Wijzig de instelling voor de audio-uitvoer van de tv in PCM en controleer of het geluid wordt uitgevoerd. Als het audioapparaat dat op de tv is aangesloten geen gecomprimeerde audio ondersteunt, wordt het geluid mogelijk niet uitgevoerd, afhankelijk van het type uitzending of video. Raadpleeg uw tv-handleiding voor meer informatie.

  9. Als u een BRAVIA-TV hebt, werkt u de tv-software bij naar de nieuwste versie.
   Raadpleeg het artikel Een software-update uitvoeren voor informatie over het bijwerken van uw tv.

  10. Werk de software van uw audio-apparaat bij naar de meest recente versie.
   Om uw audio-apparaat bij te werken, bezoekt u de ondersteuningswebsite van Sony, zoekt u uw audio-apparaat door de modelnaam in te voeren en gaat u vervolgens naar de sectie Downloads.

  11. Reset het audio-apparaat en de tv.
   Raadpleeg de handleiding van uw apparaat voor informatie over het uitvoeren van een reset.