Artikel-ID : 00255663 / Laatst gewijzigd : 13/01/2021Afdrukken

Er wordt geen beeld weergegeven op het externe apparaat wanneer het is aangesloten via HDMI

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    Als er geen beeld wordt weergegeven op een extern apparaat wanneer het is aangesloten via HDMI, sluit dan een Premium High Speed HDMI-kabel (apart verkrijgbaar) aan om 4K-films of RAW-films te laten vertonen.