Artikel-ID : 00268934 / Laatst gewijzigd : 07/06/2023Afdrukken

Wi-Fi-problemen oplossen op uw Android/Google-tv van Sony


    Als uw Wi-Fi geen verbinding kan maken met uw tv van Sony, laat deze video u de beste manieren zien om problemen met uw Wi-Fi-verbinding op te lossen. De eenvoudigste oplossing voor de meeste problemen met Wi-Fi is het volledig omzeilen van Wi-Fi en het gebruik van een ethernetkabel om uw tv rechtstreeks met internet te verbinden. Dit heeft als bijkomend voordeel dat het de meest stabiele verbinding is.


    Updating TV with a USB


    This video supports subtitles.
    How to turn captions on or off when watching Internet videos from YouTube.