Artikel-ID : 00283000 / Laatst gewijzigd : 13/12/2023Afdrukken

Mobiele app TV Channel Editor for BRAVIA: bewerk uw tv-zenderlijst vanaf uw smartphone!

  Als u wilt controleren of uw tv-model wordt ondersteund door de mobiele app, vouwt u het gedeelte 'Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is' rechtsboven dit artikel uit.

  Landbeschikbaarheid voor de mobiele app TV Channel Editor for BRAVIA


  Wat is de mobiele app TV Channel Editor for BRAVIA en waar kan ik deze downloaden?

  Met de mobiele app TV Channel Editor for BRAVIA van Sony kunt u uw telefoon gebruiken om al uw satelliet- of kabel tv-zenders te bewerken, te rangschikken en te organiseren. U kunt nu tv-zenders opnieuw rangschikken, hernoemen of verwijderen met slechts een paar tikken op uw smartphone!

  TV Channel Editor for BRAVIA is beschikbaar op mobiele apparaten met Android OS / iOS.

  Klik hieronder op de juiste knop om de mobiele app TV Channel Editor for BRAVIA voor Android of iOS te downloaden.

  TV Channel Editor for BRAVIA app - Google Play
   
   TV Channel Editor for BRAVIA - App Store

  De mobiele app TV Channel Editor for BRAVIA gebruiken

  Stap 1: De mobiele app met uw tv verbinden

  Stap 2: Gebruik de mobiele app om uw tv-zenderlijst te bewerken


  Veelgestelde vragen (FAQ's) over de mobiele app TV Channel Editor for BRAVIA

  Ik heb meerdere zenderlijsten. Kan ik ze allemaal bewerken?

  Uw geïnstalleerde uitzendingprofielen worden in de mobiele app onder afzonderlijke tabbladen weergegeven. U kunt bijvoorbeeld een apart tabblad voor uw satelliet- en kabelzenders hebben, zoals in de onderstaande schermafbeelding wordt weergegeven. Schakel tussen tabbladen om een specifieke zenderlijst te bewerken. Alle wijzigingen worden opgeslagen wanneer u de app afsluit.

  Tabbladen voor satelliet en kabel in de app


  Ik kan de app niet verbinden met de tv

  Mijn tv is bijgewerkt naar de meest recente firmwareversie

  Als uw tv de meest recente firmwareversie heeft, maakt de app verbinding met de tv via Wi-Fi.

  Als een van de volgende foutmeldingen over de verbinding in de app wordt weergegeven: 'Kan geen verbinding maken', 'Verbinding verbroken' of 'Bewerken van kanalen opgeschort', volgt u de onderstaande stappen voor probleemoplossing:

  Problemen met de Wi-Fi-verbinding oplossen

  Mijn tv is nog niet bijgewerkt naar de meest recente firmwareversie

  We raden u altijd aan de firmware van uw tv up-to-date te houden. Als de vorige firmware nog steeds op uw tv wordt uitgevoerd, maakt de app verbinding met de tv via Bluetooth.

  Als een van de volgende foutmeldingen over de verbinding in de app wordt weergegeven: 'Verbinding is mislukt', 'Verbinding met... verbroken' of 'Bewerken van kanalen opgeschort', volgt u de onderstaande stappen voor probleemoplossing:

  Problemen met de Bluetooth-verbinding oplossen


  Waarom worden de wijzigingen in de zenderlijst die ik in de app heb aangebracht niet weergegeven in de tv-gids/EPG?

  De wijzigingen die u in de TV Channel Editor for BRAVIA-app hebt aangebracht, worden normaal gesproken direct na bevestiging in de tv-gids/elektronische programmagids (EPG) weergegeven. Het kan echter soms enige tijd duren voordat de zenderlijst is bijgewerkt. Wacht even en controleer het later opnieuw.


  Waarom heeft de mobiele app locatiemachtigingen nodig?

  Als u een verzoek om toestemming voor uw locatie tegenkomt op uw mobiele app, betekent dit dat u de app verbindt met een tv met oudere firmware die de app alleen via Bluetooth kan gebruiken. In dit geval maakt de mobiele app gebruik van Bluetooth om verbinding te maken met de tv en de meeste OS-versies op de markt vereisen dat de gebruiker de locatie inschakelt om Bluetooth te laten werken. Zodra uw tv echter de software-update heeft ontvangen, waardoor verbinding via Wi-Fi mogelijk is, hoeft u geen Bluetooth meer te gebruiken.


  Waarom heeft de mobiele app cameratoestemmingen nodig?

  U moet cameratoestemmingen verlenen aan de app zodat deze de camera kan gebruiken om de QR-code op uw tv te scannen.


  Waarom moet het mobiele apparaat zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als de tv?

  Uw mobiele apparaat (bijv. smartphone) en tv moeten zijn verbonden met dezelfde Wi-Fi om een TCP/IP-verbinding tot stand te brengen.


  Ik heb een oudere versie van de mobiele app. Kan ik de app nog steeds verbinden met de tv?

  U kunt de app mogelijk niet verbinden met de tv als de geïnstalleerde tv-firmware het verbinden van de app via Bluetooth niet ondersteunt. We raden u aan de nieuwste tv-firmware en de nieuwste versie van de TV Channel Editor voor BRAVIA Mobile-app te gebruiken.

  Klik hieronder op de juiste knop om de meest recente mobiele app TV Channel Editor for BRAVIA voor Android of iOS te downloaden.

  TV Channel Editor for BRAVIA app - Google Play
   
   TV Channel Editor for BRAVIA - App Store

  Mijn tv heeft een oudere versie van de tv-firmware. Kan ik de app nog steeds verbinden met de tv?

  Ja, eerdere tv-firmware wordt gedetecteerd wanneer u de QR-code op de tv scant met uw smartphone. U kunt een verbinding tot stand brengen via Bluetooth in plaats van Wi-Fi. We raden u echter altijd aan de nieuwste firmwareversie van de tv te downloaden. Als u verbinding maakt met een tv met oudere firmware, geeft de mobiele app u de instructie Bluetooth te gebruiken, zoals hieronder wordt uitgelegd:

  1. Scan de QR-code die op uw tv wordt weergegeven met uw mobiele apparaat om verbinding te maken.
  2. Tik op 'Connect via Bluetooth' (Verbinden via Bluetooth).
  3. Tik op 'While using the app ' (Terwijl u de app gebruikt) of 'Only this time' (Alleen deze keer) om TV Channel Editor for BRAVIA toegang te geven tot de locatie van uw apparaat.
  4. Tik op 'Allow' (Toestaan) om TV Channel Editor for BRAVIA toe te staan de relatieve positie van apparaten in de buurt te zoeken en er verbinding mee te maken.
  5. Tik op 'Allow' (Toestaan) als het pop-upvenster 'TV Channel Editor for BRAVIA Wants to turn on Bluetooth' (TV Channel Editor for BRAVIA wil Bluetooth inschakelen) wordt weergegeven.
  6. Selecteer de naam van uw tv in de lijst onder 'Connect to your TV' (Verbinding maken met uw tv) om deze te koppelen met uw smartphone. De naam van de tv wordt weergegeven op het scherm 'Install and open the app' (Installeer en open de app) op de tv. Er wordt een Bluetooth-koppelverzoek weergegeven op zowel uw tv-scherm als in de mobiele app. Zorg ervoor dat beide koppelingsverzoeken dezelfde koppelingscode weergeven (bijvoorbeeld '410211'). Selecteer PAIR (KOPPELEN) op uw smartphone en op uw tv om het koppelverzoek te bevestigen. U hoeft de koppelingscode op geen enkel apparaat in te voeren.
  7. Zodra de app verbinding heeft gemaakt met uw tv, verschijnt het scherm 'You are connected!' (U bent verbonden!) op uw tv.

  BELANGRIJK: Sluit het scherm 'U bent verbonden' niet af op uw tv terwijl u de zenderlijst op uw mobiele apparaat bewerkt. Anders kan de verbinding verloren gaan.