Artikel-ID : 00303723 / Laatst gewijzigd : 03/01/2024Afdrukken

INZONE Buds: Ik hoor geen geluid tijdens een telefoongesprek of voicechat (d.w.z. ik kan de stem van de andere partij niet horen, of de andere partij kan mijn stem niet horen)

  Volg deze stappen om het probleem op te lossen:

  1. Selecteer de situatie waarin het probleem zich voordoet:
   De gameconsole (computer of PlayStation®5) of smartphone is aangesloten op de koptelefoon met behulp van de USB-zendontvanger:
   Ga naar stap 3.
   De smartphone of een ander apparaat is via Bluetooth met de koptelefoon verbonden:
   Ga naar stap 2.
  2. Controleer het volgende op het aangesloten apparaat:
   1. Verhoog de volume-instelling van het Bluetooth-apparaat.
   2. Als het probleem niet is opgelost, verbreekt u de Bluetooth-verbinding met de koptelefoon en brengt u de verbinding opnieuw tot stand.
   Het probleem is opgelost:
   De Bluetooth-verbinding is mogelijk tijdelijk instabiel geweest.
   Het probleem is niet opgelost:
   Ga naar stap 13.
  3. Koppel de USB-zendontvanger los en sluit deze weer stevig aan.

   Opmerkingen:

   Het probleem is opgelost:
   De verbinding tussen de koptelefoon en de USB-zendontvanger was mogelijk tijdelijk onstabiel.
   Het probleem is niet opgelost:
   Ga naar stap 4.
  4. Verbreek de Bluetooth-verbinding met alle apparaten die u niet voor de oproep of chat gebruikt.

   Opmerking: Gebruik het Bluetooth-apparaat om de Bluetooth-verbinding met de koptelefoon te verbreken. Er klinkt een geluidssignaal om aan te geven dat de verbinding is verbroken.

   Het probleem is opgelost:
   Wanneer u tegelijkertijd een draadloze 2,4 GHz-verbinding met een PC of PS5 en een Bluetooth-verbinding gebruikt, wordt de microfooningang van de koptelefoon voor een oproep of chat met het verbonden apparaat via Bluetooth gebruikt en kunt u niet chatten op de pc of PS5.
   Het probleem is niet opgelost:
   Ga naar stap 5.
  5. Controleer de instellingen van de toepassing voor gamen of bellen.

   Opmerking: Raadpleeg voor meer informatie over de instellingen de handleiding van de ondersteuningswebsite van elke toepassing.

   • Controleer de instellingen voor geluidsuitvoer en -invoer voor de voice chat.
    Zorg er bij het instellen van de toepassing voor dat de instelling voor geluidsuitvoer voor de voice chat is ingesteld op INZONE Buds — Chat.
    Opmerking: Als u het apparaat via Bluetooth aansluit, moet de instelling voor geluidsuitvoer worden ingesteld op INZONE Buds.
   • Als u de instelling Push to Talk (Drukken om te praten) in de toepassing gebruikt, tikt u lang op de aanraaksensor L (Links) om het dempen van de microfoon van de koptelefoon op te heffen voordat u de oproep of chat start.
   Het probleem is opgelost:
   Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door de instellingen van de toepassing.
   Het probleem is niet opgelost:
   • Als u de koptelefoon aansluit op een smartphone en u de stem van de andere partij niet kunt horen, gaat u naar stap 7.
   • Als u de koptelefoon aansluit op een computer en u de stem van de andere partij niet kunt horen, gaat u naar stap 6.
   • Als u de koptelefoon aansluit op een PS5 en u de stem van de andere partij niet kunt horen, gaat u naar stap 8.
   • Als u de koptelefoon aansluit op een smartphone en de andere partij uw stem niet kan horen, gaat u naar stap 12.
   • Als u de koptelefoon aansluit op een computer of PS5 en de andere partij uw stem niet kan horen, gaat u naar stap 10.
  6. Stel de uitvoerinstellingen van de computer in op INZONE Buds.

   Opmerking: Voor de volgende procedure wordt een Windows 10-computer ter referentie gebruikt. De menu-items die op de computer worden weergegeven, kunnen variëren afhankelijk van het model of de OS-versie.

   1. Ga naar het menu Start en open Settings (Instellingen).
   2. Kies System (Systeem) → Sound (Geluid).
   3. Zet de instellingen Output (Uitvoer) naar INZONE Buds — Game.

   Tip: Afhankelijk van de toepassing is het mogelijk dat de stem van de andere partij niet hoorbaar is als u de app gebruikt om de instelling tijdens het gesprek te wijzigen.

   Het probleem is opgelost:
   Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door de instellingen voor geluidsuitvoer van de computer.
   Het probleem is niet opgelost:
   Ga naar stap 7.
  7. Pas het volume aan op de computer of smartphone.

   Klik met de linkermuisknop op het pictogram Speaker op de computer om het volume te verhogen en controleer of het probleem is opgelost.

   Het probleem is opgelost:
   Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door de instelling Master Volume (mastervolume).
   Het probleem is niet opgelost:
   Ga naar stap 8.
  8. Zet het volume hoger met de knop VOL (Volume) –/+ van de koptelefoon.

   U kunt het volume aanpassen door tijdens het afspelen van muziek op de aanraaksensor R (Rechts) te tikken. Met elke tik wordt het volume met één niveau verhoogd.

   Opmerkingen:
   • Als u de aanraaksensor wilt bedienen, houdt u de koptelefoon met uw duim en middelvinger vast en tikt u vervolgens op het midden van de aanraaksensor met het kussentje van uw wijsvinger. De koptelefoon werkt mogelijk niet goed als u met uw nagel of vingertop tikt, op de rand van de aanraaksensor tikt of te hard op de aanraaksensor drukt.
   • Als het volume laag op het via Bluetooth verbonden apparaat is ingesteld, stijgt het volume mogelijk niet zoals verwacht met behulp van de bedieningsknop van de koptelefoon. Als dat het geval is, verhoogt u het volume op het aangesloten apparaat.
   Het probleem is opgelost:
   Het probleem werd veroorzaakt door de volume-instellingen.
   Het probleem is niet opgelost:
   Ga naar stap 9.
  9. Pas de volumebalans tussen game en chat aan.

   U kunt de aanraaksensor toewijzen aan de functie Game/Chat Balance Control (balans game/chat) met behulp van de INZONE Hub-software. Hierdoor kunt u eenvoudig schakelen tussen welk volume minder luid moet zijn, van stem of game-audio.

   Het probleem is opgelost:
   Het probleem werd veroorzaakt door de volumebalans.
   Het probleem is niet opgelost:
   Ga naar stap 12.
  10. Pas het microfoonniveau van de computer of PS5 aan.
   • Voor een Windows-computer:
    Opmerking: Voor de volgende procedure wordt een Windows 10-computer ter referentie gebruikt. De menu-items die op de computer worden weergegeven, kunnen variëren afhankelijk van het model of de OS-versie.
    1. Ga naar het menu Start en open Instellingen.
    2. Kies System (Systeem) → Sound (Geluid).
    3. Selecteer in het tabblad Opnemen de optie INZONE Buds volgens uw model en klik op de knop Eigenschappen.
    4. Selecteer het tabblad Niveaus en verschuif de balk om het niveau aan te passen.
   • Voor een PS5:
    1. Selecteer Microphone (Microfoon) in het scherm Control Center.
    2. Selecteer Adjust Microphone Level (Microfoonniveau aanpassen) → Microphone Level (Microfoonniveau) en verschuif de balk om het niveau aan te passen.
   Het probleem is opgelost:
   Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door de microfooninstelling.
   Het probleem is niet opgelost:
   • Als u de koptelefoon aansluit op een computer, gaat u naar stap 11.
   • Als u de koptelefoon aansluit op een PS5, gaat u naar stap 12.
  11. Stel de microfooninstelling in op INZONE Buds — Chatten afhankelijk van uw model.

   ]Opmerking: Voor de volgende procedure wordt een Windows 10-computer ter referentie gebruikt. De menu-items die op de computer worden weergegeven, kunnen variëren afhankelijk van het model of de OS-versie.

   1. Klik rechts op het computerscherm met de rechtermuisknop op het Speaker-pictogram.
   2. Selecteer Geluidsinstellingen en vervolgens Meer geluidsinstellingen.
   3. Selecteer in het tabblad Opnemen INZONE Buds — Chat en klik op OK.
   Het probleem is opgelost:
   Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door de instelling van het microfoonniveau.
   Het probleem is niet opgelost:
   Ga naar stap 12.
  12. Probeer de koptelefoon en de USB-zendontvanger opnieuw te koppelen.

   Volg deze stappen om de koppeling met de USB-zendontvanger opnieuw uit te voeren:

   1. Sluit de USB-zendontvanger aan op een computer of PS5.
   2. Plaats de oordopjes in de oplaadcase en sluit het deksel.
   3. Houd, met het klepje van de oplaadcase open, de koppelknop op de oplaadcase 5 seconden of langer ingedrukt.
    Opmerking: De koptelefoon schakelt over naar de koppelingsmodus en het lampje op de oplaadcase knippert herhaaldelijk twee keer achter elkaar blauw.
   4. Houd de verbindingsknop op de USB-zendontvanger ongeveer 5 seconden ingedrukt. De USB-zendontvanger schakelt over naar de koppelingsmodus en de verbindingsindicator op de USB-zendontvanger knippert herhaaldelijk twee keer achter elkaar wit.
    Opmerking: Gebruik iets met een dunne punt dat niet breekt (zoals een paperclip) om op de verbindingsknop te drukken.
   5. Haal de oordopjes uit de oplaadcase en plaats deze in de oren. Wanneer het koppelen is voltooid, hoort u een geluidssignaal en de verbindingsindicator op de USB-zendontvanger gaat wit branden.
   Het probleem is opgelost:
   Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door de verbinding tussen de koptelefoon en de USB-zendontvanger.
   Het probleem is niet opgelost:
   Ga naar stap 13.
  13. Sluit de gaming-app en start deze opnieuw op.
   Het probleem is opgelost:
   Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door een tijdelijke storing van de gaming-app.
   Het probleem is niet opgelost:
   Ga naar stap 14.
  14. Start het verbonden apparaat opnieuw op.
   Het probleem is opgelost:
   Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door een tijdelijke storing van het verbonden apparaat.
   Het probleem is niet opgelost:
   Ga naar stap 15.
  15. Reset de koptelefoon.

   Opmerking: De Bluetooth-koppelingsinformatie en andere instellingen blijven behouden na het resetten.

   1. Plaats de oordopjes in de oplaadcase.
   2. Laat de oplaadcase open en houd de resetknop op de achterkant van de oplaadcase ongeveer 20 seconden of langer ingedrukt. Na ongeveer 15 seconden knippert het indicatielampje op de oplaadcase ongeveer 5 seconden oranje.
   3. Wanneer het indicatielampje uitgaat, haalt u uw vinger van de knop. Wanneer het resetten is voltooid, wordt het opladen gestart en gaat het indicatielampje op de oplaadcase oranje of groen branden.

   U kunt hier een video over het resetten van de oordopjes bekijken:

   Het probleem is opgelost:
   Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door een tijdelijke storing van de oordopjes.
   Het probleem is niet opgelost:
   Ga naar stap 16.
  16. De oordopjes initialiseren.

   Als u de oordopjes initialiseert, worden de fabrieksinstellingen van de oordopjes hersteld en worden alle Bluetooth-koppelingsgegevens verwijderd.

   1. Plaats de oordopjes in de oplaadcase.
   2. Laat de oplaadcase open en houd de initialisatieknop op de achterkant van de oplaadcase ongeveer 15 seconden of langer ingedrukt. Na ongeveer 15 seconden knippert het indicatielampje op de oplaadcase ongeveer 5 seconden oranje.
   3. Haal uw vinger binnen 5 seconden nadat het indicatielampje op de oplaadcase oranje is gaan knipperen van de knop af. Wanneer de initialisatie is voltooid, knippert het lampje vier keer groen.

   U kunt hier een video over het initialiseren van de oordopjes bekijken:

   Het probleem is opgelost:
   Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door een tijdelijke storing van de oordopjes.
   Het probleem is niet opgelost:
   De oordopjes werken niet goed en er is mogelijk onderhoud nodig.