Artikel-ID : 00303731 / Laatst gewijzigd : 03/01/2024Afdrukken

INZONE Buds: Er is geen geluid, het geluid is te zacht, of de volumebalans tussen game en chat is niet goed

  Volg deze stappen om het probleem op te lossen:

  Opmerking: Als dit probleem optreedt tijdens een telefoongesprek of een voicechat, raadpleegt u deze handige gids.

  1. Selecteer de situatie waarin het probleem zich voordoet:
   De gameconsole (computer of PlayStation®5) of smartphone is aangesloten op de koptelefoon met behulp van de USB-zendontvanger:
   Ga naar stap 3.
   De smartphone of een ander apparaat is via Bluetooth met de koptelefoon verbonden:
   Ga naar stap 2.
  2. Controleer het volgende op het aangesloten apparaat:
   1. Verhoog het volume van het Bluetooth-apparaat.
   2. Als het probleem niet is opgelost, verbreekt u de Bluetooth-verbinding met de koptelefoon en brengt u de verbinding opnieuw tot stand.
   Het probleem is opgelost:
   De Bluetooth-verbinding is mogelijk tijdelijk instabiel geweest.
   Het probleem is niet opgelost:
   Ga naar stap 8.
  3. Koppel de USB-zendontvanger los en sluit deze weer stevig aan.

   Opmerkingen:

   Het probleem is opgelost:
   De verbinding tussen de koptelefoon en de USB-zendontvanger was mogelijk tijdelijk onstabiel.
   Het probleem is niet opgelost:
   • Als u de oordopjes aansluit op een smartphone, gaat u naar stap 4.
   • Als u de oordopjes aansluit op een computer, gaat u naar stap 5.
   • Als u de oordopjes aansluit op een PS5, gaat u naar stap 7.
  4. Pas het volume aan op de smartphone.

   Zet het volume hoger met de knop aan de zijkant van de smartphone of in de instellingen en controleer of het probleem is opgelost.

   Het probleem is opgelost:
   Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door de instellingen voor geluidsuitvoer van de smartphone.
   Het probleem is niet opgelost:
   Ga naar stap 8.
  5. Pas het volume aan op de computer.

   Opmerking: Voor de volgende procedure wordt een Windows 10-computer ter referentie gebruikt. De menu-items die op de computer worden weergegeven, kunnen variëren afhankelijk van het model of de OS-versie.

   1. Ga naar het menu Start en open Settings (Instellingen).
   2. Kies System (Systeem) → Sound (Geluid).
   3. Zet de instellingen Output (Uitvoer) naar INZONE Buds - Game.
   Het probleem is opgelost:
   Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door de instellingen voor geluidsuitvoer van de computer.
   Het probleem is niet opgelost:
   Ga naar stap 6.
  6. Pas het volume aan op de computer.

   Klik met de linkermuisknop op het pictogram Speaker op de computer om het volume te verhogen en controleer of het probleem is opgelost.

   Het probleem is opgelost:
   Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door de instelling van het Mastervolume.
   Het probleem is niet opgelost:
   Ga naar stap 8.
  7. Stel de instelling voor audio-uitvoer van de PS5 in.

   Ga in het startscherm van de PS5 naar Settings (Instellingen).

   1. Selecteer Sound (Geluid) → Audio Output (Audio-uitvoer).
   2. Stel de instelling voor Output Device (uitvoerapparaat) in op USB headset (INZONE Buds) .

   Tips: Als u de PS5-controller wilt gebruiken om de instelling te wijzigen, drukt u op de PS-toets op de controller en selecteert u Sound (Geluid) → Audio Output (Audio-uitvoer) en stel vervolgens de instelling voor Output Device (uitvoerapparaat) in op USB headset (INZONE buds).

   Het probleem is opgelost:
   Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door de instellingen voor geluidsuitvoer van de PS5.
   Het probleem is niet opgelost:
   Ga naar stap 8.
  8. Zet het volume hoger met de aanraaksensor van de koptelefoon.

   U kunt het volume aanpassen door tijdens het afspelen van muziek op de aanraaksensor R (Rechts) te tikken. Met elke tik wordt het volume met één niveau verhoogd.

   Opmerkingen:
   • Als u de aanraaksensor wilt bedienen, houdt u de koptelefoon met uw duim en middelvinger vast en tikt u vervolgens op het midden van de aanraaksensor met het kussentje van uw wijsvinger. De koptelefoon werkt mogelijk niet goed als u met uw nagel of vingertop tikt, op de rand van de aanraaksensor tikt of te hard op de aanraaksensor drukt.
   • Als het volume laag op het via Bluetooth verbonden apparaat is ingesteld, stijgt het volume mogelijk niet zoals verwacht met behulp van de bedieningsknop van de koptelefoon. Als dat het geval is, verhoogt u het volume van het aangesloten apparaat.
   Het probleem is opgelost:
   Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door de volume-instellingen.
   Het probleem is niet opgelost:
   • Als de gameconsole (computer of PS5) of smartphone via de USB-zendontvanger op de koptelefoon is aangesloten, gaat u naar stap 9.
   • Als de smartphone of een ander apparaat via Bluetooth op de koptelefoon is aangesloten, gaat u naar stap 10.
  9. Pas de volumebalans tussen game en chat aan.

   U kunt de aanraaksensor toewijzen aan de functie Game/Chat Balance Control (balans game/chat) met behulp van de INZONE Hub-software. Hierdoor kunt u eenvoudig schakelen tussen welk volume minder luid moet zijn, van stem of game-audio.

   Het probleem is opgelost:
   Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door de volume-instellingen.
   Het probleem is niet opgelost:
   Ga naar stap 10.
  10. Controleer de instellingen van de toepassing.

   Zorg er bij de instelling van de toepassing voor dat de instelling voor geluidsuitvoer voor de voicechat is ingesteld op INZONE Buds — Chat. Als u het apparaat via Bluetooth aansluit, moet instelling voor geluidsuitvoer INZONE BUDS zijn.

   Opmerking: Raadpleeg voor meer informatie over de instellingen de handleiding van de ondersteuningswebsite van elke toepassing.

   Het probleem is opgelost:
   Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door de instellingen van de applicatie.
   Het probleem is niet opgelost:
   • Als de gameconsole (computer of PS5) of smartphone via de USB-zendontvanger op de koptelefoon is aangesloten, gaat u naar stap 11.
   • Als de smartphone of een ander apparaat via Bluetooth op de koptelefoon is aangesloten, gaat u naar stap 12.
  11. Probeer de koptelefoon en de USB-zendontvanger opnieuw te koppelen.

   Volg deze stappen om de koppeling met de USB-zendontvanger opnieuw uit te voeren:

   1. Sluit de USB-zendontvanger aan op een computer of PS5.
   2. Plaats de oordopjes in de oplaadcase en sluit het deksel.
   3. Houd, met het klepje van de oplaadcase open, de koppelknop op de oplaadcase 5 seconden of langer ingedrukt.
    Opmerking: De koptelefoon schakelt over naar de koppelingsmodus en het lampje op de oplaadcase knippert herhaaldelijk twee keer achter elkaar blauw.
   4. Houd de verbindingsknop op de oplaadcase ongeveer 5 seconden ingedrukt. De USB-zendontvanger schakelt over naar de koppelingsmodus en de verbindingsindicator op de USB-zendontvanger knippert herhaaldelijk twee keer achter elkaar wit.
    Opmerking: Gebruik iets met een dunne punt dat niet breekt (zoals een paperclip) om op de verbindingsknop te drukken.
   5. Haal de oordopjes uit de oplaadcase en plaats deze in de oren. Wanneer het koppelen is voltooid, hoort u een geluidssignaal en gaat de verbindingsindicator op de USB-zendontvanger wit branden.
   Het probleem is opgelost:
   Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door de verbinding tussen de koptelefoon en de USB-zendontvanger.
   Het probleem is niet opgelost:
   Ga naar stap 12.
  12. Sluit de toepassing en start deze opnieuw op.
   Het probleem is opgelost:
   Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door een tijdelijke storing van de gaming-app.
   Het probleem is niet opgelost:
   Ga naar stap 13.
  13. Start het verbonden apparaat opnieuw op.
   Het probleem is opgelost:
   Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door een tijdelijke storing van het verbonden apparaat.
   Het probleem is niet opgelost:
   Ga naar stap 14.
  14. Reset de koptelefoon.

   Opmerking: De Bluetooth-koppelingsinformatie en andere instellingen blijven behouden na het resetten.

   1. Plaats de oordopjes in de oplaadcase.
   2. Laat de oplaadcase open en houd de resetknop op de achterkant van de oplaadcase ongeveer 20 seconden of langer ingedrukt. Na ongeveer 15 seconden knippert het indicatielampje op de oplaadcase ongeveer 5 seconden oranje.
   3. Wanneer het indicatielampje uitgaat, haalt u uw vinger van de knop. Wanneer het resetten is voltooid, wordt het opladen gestart en gaat het indicatielampje op de oplaadcase oranje of groen branden.

   U kunt hier een video over het resetten van de oordopjes bekijken:

   Het probleem is opgelost:
   Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door een tijdelijke storing van de oordopjes.
   Het probleem is niet opgelost:
   Ga naar stap 15.
  15. De oordopjes initialiseren.

   Als u de oordopjes initialiseert, worden de fabrieksinstellingen van de oordopjes hersteld en worden alle Bluetooth-koppelingsgegevens verwijderd.

   1. Plaats de oordopjes in de oplaadcase.
   2. Laat de oplaadcase open en houd de initialisatieknop op de achterkant van de oplaadcase ongeveer 15 seconden of langer ingedrukt. Na ongeveer 15 seconden knippert het indicatielampje op de oplaadcase ongeveer 5 seconden oranje.
   3. Haal uw vinger binnen 5 seconden nadat het indicatielampje op de oplaadcase oranje is gaan knipperen van de knop af. Wanneer de initialisatie is voltooid, knippert de indicator 4 keer groen.

   U kunt hier een video over het initialiseren van de oordopjes bekijken:

   Het probleem is opgelost:
   Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door een tijdelijke storing van de oordopjes.
   Het probleem is niet opgelost:
   De oordopjes werken niet goed en er is mogelijk onderhoud nodig.