Artikel-ID : S700024491 / Laatst gewijzigd : 12/07/2018

Mijn tablet kan niet worden ingeschakeld of gedraagt zich anders dan verwacht

  Mijn tablet kan niet worden ingeschakeld of gedraagt zich anders dan verwacht

  Als uw Sony Tablet niet kan worden ingeschakeld, vastloopt of zich vreemd gedraagt, raadpleegt u de onderstaande rubriek die best past bij het probleem.
  1. Mijn tablet kan niet worden ingeschakeld
  2. Mijn tablet loopt vast
  3. Mijn tablet kan niet worden uitgeschakeld
  Als deze opties niet van toepassing zijn of het probleem niet oplossen, raadpleegt u de laatste rubriek:
  1. Wanneer en hoe een reset naar de fabriekswaarden uitvoeren

  1. Mijn tablet kan niet worden ingeschakeld

  1. Controleer of de tablet aangesloten is op zijn stroomtoevoer.
  2. Controleer of het oplaadlampje op de tablet (tussen de aan/uit- en de volumeknop)  AAN staat.
   Als het oplaadlampje uit is, krijgt uw tablet geen stroom.
   1. Controleer of de connector goed aangesloten is op de tablet. Om dit te doen, ontkoppelt u de connector, verwijdert u eventuele stofdeeltjes en sluit u hem opnieuw aan. (Merk op dat de lader na 15-20 minuten laden een beetje warm aanvoelt)
   2. Zorg dat uw tablet rechtstreeks is aangesloten op de lader die meegeleverd werd met het toestel; gebruik de USB-poort van de computer niet.
  3. Druk op de aan/uit-knop.
  4. Als de tablet nog steeds niet start, 
   1. Houd de aan/uit- knop gedurende 10-15 seconden ingedrukt (het LED-lampje zal 1-2 keer knipperen).
   2. Druk opnieuw op de aan/uit- knop .
  5. Als het probleem niet is opgelost, moet u de tablet mogelijk laten repareren. Gelieve contact op te nemen met ons.

  2. Mijn tablet loopt vast

  1. Houd de aan/uit- knop ongeveer 10-15 seconden ingedrukt om de tablet uit te schakelen.
   Opmerking: niet-opgeslagen gegevens zullen verloren gaan.
  2. Druk opnieuw op de aan/uit- knop .
  3. Als uw tablet opnieuw vastloopt, let u erop welke app u op dat moment gebruikte.
  4. Controleer of er updates beschikbaar zijn voor de app in de Google Play Store.
   1. Tik op Apps&Widgets, en vervolgens op Play Store
   2. Tik op het Download- pictogram in de rechterbovenhoek.
   3. Alle apps die gekoppeld zijn aan uw Google account worden weergegeven, de beschikbare updates worden linksboven gemarkeerd. 
   4. Installeer de relevante updates en probeer opnieuw.
  5. Controleer of de app expliciet gemarkeerd is als compatibel met uw Sony Tablet, of ten minste compatibel met tablets die Android 4.0 of hoger gebruiken. De Play Store bedient veel verschillende soorten apparaten, en niet alle apps zijn compatibel met alle apparaten.
  6. Overweeg om een reset naar de fabriekswaarden uit te voeren, om het oorspronkelijke beeld terug te zetten naar de tablet.

  3. Mijn tablet kan niet worden uitgeschakeld

  1. Houd de aan/uit- knop ongeveer 10-15 seconden ingedrukt om de tablet geforceerd uit te schakelen.
   Opmerking: niet-opgeslagen gegevens zullen verloren gaan.

  4. Wanneer en hoe een reset naar de fabriekswaarden uitvoeren

  Als uw Sony Tablet onverwacht gedrag vertoont dat niet behandeld of opgelost wordt door de bovenstaande oplossingen, voert u een reset naar de fabriekswaarden uit.
  1. Schakel de tablet in
  2. Wanneer het scherm Home verschijnt, tikt u op Apps & Widgets in de rechterbovenhoek.
  3. Tik op Instellingen en dan op Backup & reset.
  4. Schakel de gewenste herstelopties in, zoals Back up my data (Een back-up maken van mijn gegevens) en Automatic restore (Automatisch terugzetten).
  5. Tik op Fabrieksinstellingen herstellen.  6. Zorg dat u gegevens zoals uw Google-account, uw draadloos netwerk en gelijkaardige instellingen elders hebt genoteerd voor u verder gaat.
  7. Tik op Tablet resetten om verder te gaan.
  8. Tik op Alles wissen om te bevestigen dat u weet dat alle gegevens zullen worden gewist.
  9. De tablet wordt na een paar seconden uitgeschakeld.
  10. Volg de opstartwizard.
  11. Bezoek de Play Store om de apps die u nog wilt gebruiken opnieuw te installeren.