Artikel-ID : 00123910 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Ik kan een update van de systeemsoftware, die gekopieerd is naar een USB-geheugenapparaat, niet installeren.

    Dit doet zich voor als het uitgepakte bestand dat op de website van Sony verkrijgbaar is, niet uitgepakt is naar een leeg USB-geheugenapparaat dat is geformatteerd in een FAT32-indeling.

    Dit probleem doet zich ook voor als het USB-geheugenapparaat verkeerd is aangesloten of als het apparaat niet compatibel is met de Blu-ray Disc-speler.

    OPMERKING: Voor meer informatie over het formatteren van uw USB-station naar een FAT32-standaard neemt u contact op met de fabrikant van het apparaat.