Artikel-ID : 00164507 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

De internetverbinding wordt als Failed (Mislukt) aangegeven, maar de draadloze netwerkinstelling van de router is OK

  Volg deze stappen om dit probleem op te lossen.

  BELANGRIJK:

  • Controleer of er een actieve internetverbinding is die toegankelijk is via een computer of ander draadloos apparaat. Als andere apparaten kunnen worden aangesloten via een draadloos LAN, dan is er een probleem met uw internetverbinding en moet u daarvoor contact opnemen met uw internetprovider.
  • Elk van deze stappen biedt een mogelijke oplossing voor dit probleem. Na elke stap voert u de netwerkinstallatie van het draadloze apparaat opnieuw uit en controleert u de status van de verbinding.

  OPMERKING: Dit artikel is alleen van toepassing op producten van Sony die draadloze verbinding kunnen maken met internet. Als modelspecifieke informatie vereist is om een van de stappen hierboven uit te voeren, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing.

  1. Start de router opnieuw:
   1. Zet het draadloze apparaat uit.
   2. Ontkoppel de stekkers van de router en modem.
   3. Laat de router en modem gedurende 2 minuten ontkoppeld.
   4. Steek eerst de stekker van de modem erin, daarna van de router.
   5. Geef de modem en de router 3 tot 5 minuten de tijd om opnieuw te starten.
   6. Zet het draadloze apparaat aan.
  2. Zorg ervoor dat op het draadloze apparaat de meest recente firmware is geïnstalleerd.

   OPMERKING: Als het draadloze apparaat een Blu-ray Disc-speler is, is het mogelijk om firmware-updates op een schijf te branden.

   1. Sluit voor nu een ethernetkabel aan op de LAN-aansluiting op het draadloze apparaat en de router.
   2. Stel het netwerk in voor een bekabelde verbinding.
   3. Controleer of er een firmware-update beschikbaar is en installeer deze.
  3. Volg de documentatie bij het product om de fabrieksinstellingen van het draadloze apparaat te herstellen.
  4. Stel in Network Setup (Instellen netwerk) van het apparaat het adres van de Primary DNS (Primaire DNS) op 8.8.8.8 of 8.8.4.4 in.

   BELANGRIJK: De onderstaande stappen vereisen dat u wijzigingen aanbrengt in de instellingen van de router. Vanwege de vele verschillen tussen routers, moet u wellicht de gebruiksaanwijzing van de router raadplegen of contact opnemen met uw internetprovider om deze stappen uit te voeren.

  5. Zorg dat het DHCP (Dynamic Host Control Protocol) op uw router is ingeschakeld.
  6. Schakel MAC filtering (Mac-filters) uit of voeg het IP-adres van het draadloze apparaat toe in de DHCP-tabel van de router.
  7. Schakel tijdelijk codering voor de router uit en zet de codering weer aan nadat er verbinding is gemaakt.
  8. Zorg dat de router netwerk-pings accepteert.
  9. Als de router de SSID niet uitzendt, stel de router dan nu in om de SSID te laten uitzenden door de router. U kunt het uitzenden weer uitschakelen nadat er verbinding is gemaakt.
  10. Verhoog het aantal DHCP-gebruikers.

   OPMERKING: De router beperkt mogelijk het aantal apparaten dat kan worden verbonden.

  De bovenstaande stappen zouden uw probleem moeten oplossen. Als u alle stappen hebt doorlopen en het probleem niet is opgelost, kan reparatie nodig zijn.