Artikel-ID : 00085219 / Laatst gewijzigd : 24/08/2015Afdrukken

Fout: Device registration failed (Registratie toestel mislukt). Controleer de instellingen van het toestel dat moet worden geregistreerd en probeer opnieuw.

    Deze fout doet zich voor wanneer de toepassing TV SideView de Blu-ray Disc-speler niet kan registreren. Dit het gevolg van de specificaties voor de registratie door TV SideView. Zorg dat je Blu-ray Disc-speler aan een van de volgende voorwaarden voor de registratie voldoet:

    • De Blu-ray Disc-speler moet de naam van je toestel, bijvoorbeeld je telefoon of tablet, weergeven in de instelling Registered Remote Devices (Geregistreerde toestellen op afstand) onder Network Setting (Netwerkinstelling) op de Xross media-balk.
    • De Blu-ray Disc-speler moet in de modus Screen Saver (Schermbeveiliging) staan.