Artikel-ID : 00158476 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Het POWER-lampje knippert groen

    Het POWER-lampje kan groen knipperen in de volgende omstandigheden:

    • Als u drukt op de knop AFSPELEN/PAUZEREN
    • Het volume regelen
    • Als het product signalen ontvangt van de afstandsbediening

    Dit is geen defect.