Artikel-ID : 00158476 / Laatst gewijzigd : 13/11/2017

Het POWER-lampje knippert groen

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Het POWER-lampje kan groen knipperen in de volgende omstandigheden:

  • Als u drukt op de knop AFSPELEN/PAUZEREN
  • Het volume regelen
  • Als het product signalen ontvangt van de afstandsbediening

Dit is geen defect.