Artikel-ID : 00199119 / Laatst gewijzigd : 30/04/2020Afdrukken

Een Walkman-speler koppelen met een Bluetooth-audio-apparaat

  Hierin wordt behandeld hoe u een Walkman-speler koppelt met een Bluetooth-audio-apparaat, bijv. een hoofdtelefoon, luidspreker of A/V-ontvanger met een Bluetooth-adapter.

  OPMERKING: De NWZ-A864 Walkman met aanraakscherm is hier als voorbeeld genomen. De stapsgewijze procedure kan echter worden toegepast op elke Walkman met Bluetooth-functionaliteit of geschikt Bluetooth-accessoire dat is aangesloten op de Walkman. Alle Walkmans verschillen iets van elkaar. Raadpleeg dus de gebruikershandleiding voor uw specifieke functies en menu-opties.

  Wanneer de apparaten zijn gekoppeld, kunt u met de Walkman draadloos muziek zenden naar een compatibel Bluetooth-apparaat. Als uw Walkman is geleverd in een kit met een Bluetooth-hoofdtelefoon, zijn deze mogelijk al gekoppeld. Schakel beide in en speel een nummer af om te zien of de verbinding actief is.

  1. Schakel de Walkman in door te drukken op een willekeurige knop.
   Als het woord HOLD geel knippert boven in het scherm, schuift u de HOLD-knop op de rechterkant van het apparaat om het uit te schakelen.
    
  2. Als u iets anders ziet dan het startscherm, drukt u op de HOME-knop onderaan op de voorkant van de Walkman. Mogelijk moet u de HOME-knop meerdere malen indrukken, afhankelijk van het huidige scherm.

   Bluetooth-knop op de Walkman
    
  3. Tik op het Bluetooth-pictogram om het Bluetooth-menu te openen.
    
  4. Tik op Add Device (Apparaat toevoegen) om de Walkman te koppelen met een ander Bluetooth-apparaat.
   De Walkman zoekt circa 30 seconden lang naar een ander Bluetooth-apparaat.
    
  5. Volg de instructies van de fabrikant van de hoofdtelefoon, luidspreker of andere Bluetooth-ontvanger om deze apparaten ook in koppelingsmodus te zetten.
   Lees deze tips als u problemen ondervindt met de Bluetooth-verbinding.

   Om te onthouden:

   • De Walkman zoekt gedurende 30 seconden. Zorg dus dat het Bluetooth-apparaat binnen die periode is geactiveerd. Zet de apparaten binnen één meter van elkaar, zodat de koppeling kan worden uitgevoerd.
   • Sommige apparaten vragen misschien om een wachtwoord om de koppeling uit te voeren. Als u een product van Sony koppelt aan uw Walkman en om een wachtwoord wordt gevraagd, kunt u als wachtwoord de cijfers 0000 invoeren. Voor alle andere producten zoekt u de juiste toegangscode in de gebruikershandleiding van de fabrikant.