Artikel-ID : 00198381 / Laatst gewijzigd : 08/12/2023Afdrukken

De audio en video op mijn tv zijn niet synchroon of er is een audiovertraging

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Er zijn een aantal omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat de audio en video niet synchroon lopen, waaronder:

  • Als u naar een tv-programma kijkt, kan het te maken hebben met de uitzending zelf of met een slechte verbinding met uw kabel-/satellietsettopbox.
  • Als een dvd- of Blu-ray Disc™-speler is verbonden met uw tv, kan een slechte verbinding of de schijf zelf de oorzaak zijn.
  • Als u een Home Theatre-systeem met een optische kabel hebt verbonden met uw tv, kan er mogelijk audiovertraging optreden, waarvoor handmatige aanpassing op het Home Theatre-systeem is vereist. Er kan ook een instelling op uw tv zijn die het probleem veroorzaakt.

  Opmerking: Als de tv is aangesloten op een Soundbar of Home Theatre-systeem met een HDMI-kabel of optische kabel, kan het geluid worden vertraagd als gevolg van een vertraging door de geluidsverwerking van de Soundbar of het Home Theatre-systeem. In dit geval is er geen probleem met de tv-speakers.

  Stappen voor probleemoplossing

  Controleer na elke stap of het probleem met de audio- en videosynchronisatie is opgelost. Als u modelspecifieke informatie nodig hebt om een stap uit te voeren, controleer dan de van uw product voor meer informatie.

  1. Afhankelijk van de oorzaak wordt dit probleem vaak opgelost door een reset uit te voeren op uw tv.
  2. Zorg ervoor dat uw tv is bijgewerkt met de nieuwste software-update.
   • Niet alle tv's hebben software die kan worden bijgewerkt.
   • Als uw tv is verbonden met internet, kunt u de software-update downloaden via het tv-menu.
  3. Als u naar een tv-programma kijkt, probeer dan het kanaal te veranderen om te zien of het probleem zich ook voordoet op andere kanalen.
   • Als het probleem zich alleen voordoet op één kanaal, is de uitzending het probleem. Neem contact op met de provider van het omroepnetwerk voor verdere ondersteuning.
  4. Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten op de tv en het bronapparaat (settopbox, Blu-ray Disc-speler, Home Theatre-systeem, enz.).
  5. Probeer een andere videobron af te spelen om te bepalen of het probleem zich voordoet bij andere apparaten.
  6. Stel de instelling voor de Game Mode (Gamemodus) op uw tv indien nodig in. Niet alle tv's hebben deze instelling.
   • Stel de Game Mode (Gamemodus) in op Off (Uit) terwijl u tv kijkt of een dvd of Blu-ray Disc afspeelt.
   • Schakel de gamemodusin als u een videogame speelt.
  7. Als een Home Theatre-systeem met een optische kabel op uw tv is aangesloten, wijzigt u de instelling A/V Sync (AV-synchronisatie) of Audio Delay (Audiovertraging) op uw Home Theatre-systeem (indien beschikbaar).
   • Aanpassingen van de audiovertraging variëren gewoonlijk van 0 milliseconden tot ongeveer 250 milliseconden.
   • Raadpleeg uw handleiding om te zien of de instelling A/V Sync (AV-synchronisatie) of Audio Delay (Audiovertraging) beschikbaar is op uw Home Theatre-systeem.
   • Voor Home Theatre-systemen van andere fabrikanten raadpleegt u de handleiding of neemt u contact op met de fabrikant voor informatie over het aanpassen van de instelling voor A/V-synchronisatie.
  8. Als u een Android TV- of Google TV-model gebruikt dat is aangesloten op de HDMI IN (ARC) of HDMI IN (eArc/ARC)-poort van een audiosysteem, zoals een Soundbar of Home Theatre-systeem, kunt u proberen de instellingen voor de modus Digital audio out (Digitale audio-uitgang), A/V Sync (AV-synchronisatie) en Pass Through (Doorvoer) te wijzigen:
   • Stel de Digital audio out (Digitale audio-uitgang) in op PCM.

   • Wijzig de huidige instelling voor A/V sync (A/V-synchronisatie).

   • Stel de Pass through-modus (Doorvoermodus) in op Auto

  Als het probleem zich blijft voordoen, kan reparatie nodig zijn.