Artikel-ID : 00178014 / Laatst gewijzigd : 30/04/2020Afdrukken

De draagbare speler wordt niet herkend door Windows Media Player, Content Transfer of de Media Go-software.

   BELANGRIJK:
  • Als de wizard voor nieuwe hardware verschijnt en naar de locatie van het stuurprogramma vraagt, selecteert u de volgende map: C:/WINDOWS/INF.
  • Om goed te werken, moet uw Walkman®-speler worden herkend door de computer als een Media Transfer Protocol (MTP)-apparaat. Als de draagbare speler is aangesloten op de computer en wordt herkend als een Mass Storage Class (MSC)-apparaat, zal hij niet correct werken.
  • Voor sommige modellen geldt: wanneer u de draagbare speler voor de eerste keer gebruikt, als u hem lange tijd niet hebt gebruikt of als de batterij volledig is ontladen, kan het tot vijf minuten duren voordat hij wordt herkend of begint op te laden. Bij modellen met een display blijft het display leeg. Als de draagbare speler niet wordt herkend of niet begint met opladen na vijf minuten wachten, reset u de speler door de resetknop in te drukken.

  OPMERKING: Als dit niet de eerste keer is dat u de speler gebruikt en het apparaat eerder correct werkte zonder dat er grote veranderingen hebben plaatsgevonden (zoals het herstellen van het besturingssysteem of het vervangen van een harde schijf), volgt u onderstaande procedure:

  1. Sluit de draagbare speler via de meegeleverde USB-kabel aan op de computer.

   BELANGRIJKE OPMERKING OVER DE NWZ-W252: Het model NWZ-W252 van de Walkman-speler gebruikt een unieke USB-kabel en zal niet correct werken in combinatie met een andere USB-kabel, zelfs niet met kabels die worden meegeleverd bij soortgelijke Sony® producten met USB-aansluitingen. U moet de kabel gebruiken die bij dit model is meegeleverd.

  2. Koppel de USB-kabel los van de draagbare speler en sluit hem vervolgens weer aan.
  3. Controleer de verbindingsstatus opnieuw.

   OPMERKING: Voor de NWZ-W262 en W263: Het bedieningslampje is rood, wat aangeeft dat de batterij wordt opgeladen, zelfs wanneer de verbinding niet goed tot stand is gekomen. Koppel in dit geval de speler los van de computer en sluit hem opnieuw aan.

  4. Stel de draagbare speler in op USB Connection Mode (USB-verbindingsmodus).  

   OPMERKING: Deze instelling is alleen beschikbaar bij de NWZ X-serie en enkele Walkman-spelers van de NWZ E-serie.

  5. (Sla deze stap over wanneer uw speler door geen enkele software wordt herkend). Controleer de beschikbare ruimte op de speler met behulp van Windows Media Player, Media Go™ of Deze computer.
  6. Als geen van deze opties het probleem oplost, kunt u proberen uw Walkman-speler te resetten. Een softwarematige reset zal alle geopende en actieve toepassingen en diensten sluiten, en vervolgens de Walkman-speler opnieuw opstarten. Er worden geen gegevens gewist en geen toepassingen verwijderd.
  7. Zoek de resetopening.
  8. Steek het uiteinde van een kleine paperclip in de opening en duw voorzichtig. U zult zien dat de Walkman-speler opnieuw wordt opgestart.
  9. Zodra de Walkman-speler opnieuw is opgestart, sluit u hem weer aan op de computer.
  10. Controleer de verbindingsstatus opnieuw.
  11. Als de Walkman-speler nog steeds niet wordt herkend, start u de computer opnieuw op.
  12. Controleer de verbindingsstatus opnieuw.
  13. Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten op de computer en de speler.
  14. Controleer de verbindingsstatus opnieuw.
  15. Als de speler is aangesloten op een USB-hub, koppelt u hem los en sluit u hem rechtstreeks op de computer aan met de speciale USB-kabel.
  16. Controleer de verbindingsstatus opnieuw.
  17. Als de speler nog steeds niet wordt herkend door de computer, koppelt u alle apparaten los die via een USB-aansluiting zijn aangesloten op de computer en start u de computer opnieuw op.
  18. Nadat de computer opnieuw is opgestart, sluit u alleen de Walkman-speler aan en test u opnieuw de verbinding.
  19. Als de speler nog steeds niet wordt herkend door de computer, probeert u een andere USB-poort.
  20. Controleer de verbindingsstatus opnieuw.
  21. Formatteer de speler met behulp van de ingebouwde functie Format (Formatteren) in het menu Common settings (Algemene instellingen) van de speler.
  22. Controleer de verbindingsstatus opnieuw.
  23. Controleer het huidige besturingssysteem. Als het een geüpgraded besturingssysteem is, neemt u contact op met de computerfabrikant voor bijgewerkte stuurprogramma's voor hun geüpgradede besturingssysteem.
  24. Als u het besturingssysteem Windows XP gebruikt, dient u te controleren of Service Pack 2 (SP2) of nieuwer is geïnstalleerd.
  25. Als het nieuwste Service Pack niet is geïnstalleerd, installeert u dit voordat u de verbindingsstatus opnieuw test.