Artikel-ID : 00067627 / Laatst gewijzigd : 29/03/2019

De Bluetooth-luidspreker werkt niet

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Om de Bluetooth-luidspreker te gebruiken:

  1. Controleer of het systeem ingeschakeld is.
  2. Als de schakelaar POWER/HOLD op HOLD staat, moet u hem naar het midden schuiven.
    Power/Hold-schakelaar
Als de Bluetooth-luidspreker nog altijd niet werkt, drukt u met een fijn voorwerp, bijvoorbeeld een speld, op de knop RESET, links op de luidspreker.
Reset-knop

Als u deze stappen hebt gevolgd en de luidspreker nog altijd niet werkt, moet hij mogelijk worden gerepareerd.