Artikel-ID : 00067717 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

De Bluetooth-luidspreker schakelt zichzelf uit als ik de netadapter gebruik

    De Bluetooth-luidspreker heeft een automatische stand-byfunctie. Deze functie schakelt het toestel automatisch in stand-bymodus na ongeveer 20 minuten zonder bediening of zonder uitvoer van een audiosignaal.

    OPMERKING:De stand-byfunctie voor Bluetooth werkt alleen wanneer het systeem met een netadapter op het lichtnet aangesloten is.