Artikel-ID : 00227273 / Laatst gewijzigd : 21/08/2022Afdrukken

Ik hoor meldingsgeluiden van andere apparaten op mijn Bluetooth-luidspreker en het afspelen wordt gestopt

    Met de functie voor het verbinden van meerdere apparaten kunt u uw Bluetooth®-luidspreker met meer dan één audiobron koppelen.
    Er kan echter slechts één apparaat tegelijk worden afgespeeld.

    Verbinden met meerdere apparaten

    Als u naar audio van uw mobiele apparaat luistert en een ander gekoppeld apparaat een melding of bedieningsgeluid geeft, schakelt de luidsprekeringang over naar dat andere apparaat en wordt het afspelen vanaf uw mobiele apparaat gestopt. Verbreek de verbinding tussen het andere apparaat en de luidspreker om te voorkomen dat het afspelen wordt onderbroken.