Artikel-ID : 00158117 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

De Bluetooth-luidspreker gaat uit als de resetknop wordt ingedrukt

    Het is normaal dat de Bluetooth-luidspreker uitgaat na het indrukken van de resetknop. De luidspreker gaat echter niet automatisch weer aan. Druk op de knop Aan-uitknop Bluetooth boven op de Bluetooth-luidspreker nadat deze is uitgeschakeld tijdens het resetproces.