Artikel-ID : 00081907 / Laatst gewijzigd : 27/12/2017

Mijn smartphone werkt niet met Screen Mirroring

    De smartphone moet compatibel zijn met de Miracast-technologie  opdat de Screen Mirroring-functie van de Blu-ray-speler zou werken.

    Raadpleeg de lijst van Wi-Fi Certified Miracast devices (Wi-Fi gecertificeerde Miracast-apparaten) op de Wi-Fi Alliance website voor meer informatie.

    OPMERKING: De connectiviteit is niet gegarandeerd met alle Miracast-compatibele toestellen.