Artikel-ID : 00081957 / Laatst gewijzigd : 28/11/2017

Screen Mirroring (Scherm spiegelen) werkt niet met Wi-Fi Direct

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Wi-Fi Direct  kan zelf niet worden gebruikt om Screen Mirroring uit te voeren. Het is niet hetzelfde als de Miracast  -technologie die wordt gebruikt voor Screen Mirroring.

Miracast bouwt verder op de Wi-Fi Direct-technologie met mechanismen om de videoverbinding tussen apparaten te regelen, inhoudbescherming in te stellen (indien nodig), inhoud te streamen en de videosessie in stand te houden.

OPMERKING: Verschillende fabrikanten hebben verschillende namen voor de Miracast-functie. Enkele voorbeelden:

  • Sony: Screen Mirroring
  • Samsung: AllShare Cast of Screen Mirroring
  • LG Nexus: Wireless Display