Artikel-ID : 00081957 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Screen Mirroring (Scherm spiegelen) werkt niet met Wi-Fi Direct

  Wi-Fi Direct  kan zelf niet worden gebruikt om Screen Mirroring uit te voeren. Het is niet hetzelfde als de Miracast  -technologie die wordt gebruikt voor Screen Mirroring.

  Miracast bouwt verder op de Wi-Fi Direct-technologie met mechanismen om de videoverbinding tussen apparaten te regelen, inhoudbescherming in te stellen (indien nodig), inhoud te streamen en de videosessie in stand te houden.

  OPMERKING: Verschillende fabrikanten hebben verschillende namen voor de Miracast-functie. Enkele voorbeelden:

  • Sony: Screen Mirroring
  • Samsung: AllShare Cast of Screen Mirroring
  • LG Nexus: Wireless Display