Artikel-ID : 00139856 / Laatst gewijzigd : 28/01/2016Afdrukken

Het geluid van de powerzoom van de SELP1650-lens is hoorbaar tijdens filmopname

    Tijdens de normale werking kan het geluid van de lens en camerabediening worden vastgelegd wanneer tijdens filmopname de powerzoom wordt gebruikt.

    De zoomhendel gebruiken kan ervoor zorgen dat er minder geluid wordt vastgelegd.
    OPMERKING: Gebruikt u de zoomhendel, plaats dan uw vinger zachtjes op de hendel en bedien de hendel niet te snel.

    Bij sommige camera's is het mogelijk om een externe microfoon aan te sluiten. Door een externe microfoon aan te sluiten, kan de hoeveelheid bedieningsgeluiden die de camera vastlegt, worden beperkt, bijvoorbeeld door de microfoon op enige afstand van de camera te plaatsen.