Artikel-ID : 00072619 / Laatst gewijzigd : 25/02/2014Afdrukken

De batterij wordt ontladen terwijl de VAIO uitgeschakeld is

  Zelfs wanneer hij volledig uitgeschakeld is, zal uw VAIO een beetje stroom blijven verbruiken. Dit is normaal en wijst niet op een storing.

  De twee belangrijkste redenen waarom de batterij wordt ontladen, zijn:

  1. Sommige componenten van de pc hebben doorlopend stroom nodig om de goede werking van de computer te verzekeren, zoals:

  • RTC (Real Time Clock), nl. de op het moederbord ingebouwde klok, om de ingestelde datum en tijd te bewaren
  • EC (Embedded Controller), nl. het regelcircuit voor de stroom van het moederbord, om de AAN/UIT-functie en de energiebesparingsfuncties te regelen
  • BC (Battery Controller), nl. de microprocessor van de batterij, om de toestand van de batterij te volgen (lading, temperatuur) en de communicatie met de VAIO te verzekeren

  2. Lithium-ionbatterijen verliezen doorlopend wat van hun lading, ook als de batterij niet fysiek met de VAIO Is verbonden.

  De snelheid waarmee de batterij wordt ontladen, zal afhangen van de leeftijd en de toestand van de batterij. Oudere batterijen zullen sneller ontladen dan nieuwe.