Artikel-ID : 00078371 / Laatst gewijzigd : 21/10/2020Afdrukken

De GPS ontvangt geen signaal.

  De locatie-informatie is mogelijk niet verworven. Controleer het volgende.

  Controleer of de GPS-log is ingesteld op ON (Aan) in SETUP (Instellingen).

  Als Afbeelding is getoond als status van de positiebepaling, wordt de locatie-informatie niet verworven.
  Wanneer de positiebepaling eindigt, wordt de volgende informatie gegeven.

  Afbeelding

  OPMERKING:

  • De GPS-antenne is ingebouwd in de voorkant van de Live View-afstandsbediening. Daarom kan het enige tijd duren voordat de triangulatie is voltooid en is het niet mogelijk om te trianguleren als de Live View-afstandsbediening naar beneden wijst.
  • GPS-loggegevens/locatiegegevens worden alleen opgenomen als de Live View-afstandsbediening via Wi-Fi is verbonden met de camera.


  Als u de volgende handelingen uitvoert, stopt de camera met het uitvoeren van andere functies en zoekt deze naar satellieten, waardoor triangulatie eenvoudiger wordt.

  1. Druk op de knop NEXT (Volgende) om SETUP weer te geven en druk dan op ENTER.
  2. Druk op de knop NEXT (Volgende) om CONFG (Configuratie) weer te geven en druk dan op ENTER.
  3. Druk op de knop NEXT (Volgende) om GPS weer te geven.
  Afbeelding Afbeelding

  Wanneer de positiebepaling is voltooid of als je het zoeken naar een satelliet wilt annuleren, druk je op de knop NEXT (Volgende) om BACK (Terug) weer te geven en dan op ENTER.

  Triangulatie kan afhankelijk van de triangulatie-omstandigheden, zoals plaats of tijd, enige tijd in beslag nemen of mogelijk niet beschikbaar zijn, zelfs als de camera gegevens ontvangt van meerdere satellieten. De tijd die nodig is om de triangulatie te voltooien kan worden verminderd als de GPS-hulpgegevens worden geïmporteerd naar uw camera. Gebruik de pc-software 'PlayMemories Home' of 'Action Cam Movie Creator' om de meest recente GPS-hulpgegevens te importeren.

  OPMERKING:

  • De locatie-informatie kan mogelijk niet worden verworven door de plaats van de positiebepaling, zoals binnenshuis, in de schaduw van gebouwen of in de omgeving van hoogspanningsmasten en -lijnen.
  • Wanneer je opneemt met de GPS-functie, moet je de plaatsen vermijden waar de radiosignalen worden geblokkeerd of weerkaatst, zoals een schaduwrijke plaats omgeven door gebouwen of bomen. Gebruik de camera in omgevingen met een helder zicht op de hemel, zoals buitenshuis of op een terras.