Artikel-ID : 00087811 / Laatst gewijzigd : 27/09/2017Afdrukken

Fout 5010 verschijnt op de tv

  Omdat elk van deze stappen een mogelijke oplossing biedt voor het probleem, moet je na elke stap controleren of de foutmelding 5010 nog steeds verschijnt .

  1. Test de netwerkverbinding naar de tv, om te controleren of de netwerkstatus OK is. Je kunt dat doen door op de toets HOME op de meegeleverde afstandsbediening te drukken en Settings > Network > Network Set-up > View Network setting and status > Check Connections >Yes (Instellingen, Netwerk, Netwerkconfiguratie, Netwerkinstelling en -status bekijken, Verbinding controleren, Ja) te selecteren.  Als het resultaat van de uitgevoerde verbindingstests niet OK is, probeer je het probleem op te lossen door de onderstaande stappen te volgen:
   1. Herhaal de functie Network Setup (Netwerkconfiguratie) door Setup Network connection (Netwerkverbinding instellen) te selecteren in plaats van View Network setting and status (Netwerkinstelling en -status bekijken). De internetverbinding wordt gecontroleerd tijdens de netwerkconfiguratie en problemen met een oud of onjuist IP-adres zullen worden opgelost.
   2. Schakel de router of modem uit en weer in. BELANGRIJK: Wacht ten minste 5 minuten na het inschakelen voor je de status van de internetverbinding controleert.
   3. Schakel de tv uit en weer in.
   4. Volg deze aanvullende  stappen om het probleem op te lossen als je de tv nog steeds niet kunt aansluiten op het internet.
  2. Zorg dat de laatste update van de systeemsoftware (firmware) is geïnstalleerd door op de toets HOME op de meegeleverde afstandsbediening te drukken en Help > Customer Support > Software Update te selecteren (Help, Klantondersteuning, Software-update).  
  3. Vernieuw de internetinhoud door op de toets  HOME van de meegeleverde afstandsbediening te drukken en Settings > Network > Refresh Internet Content (Instellingen, Netwerk, Internetinhoud vernieuwen) te selecteren.
  4. Herstel de fabrieksinstellingen van de tv . WAARSCHUWING: Gegevens kunnen eventueel verloren gaan. Door de fabrieksinstellingen van de tv te herstellen, worden alle gebruikersinstellingen in het menu gewist. OPMERKING: Om het probleem op te lossen, moet je mogelijk tot 3 keer proberen om de tv te resetten.