Artikel-ID : 00105160 / Laatst gewijzigd : 03/10/2017

Waarom stop de USB-videoweergave wanneer ik op de knop Home druk?

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

USB-videoweergave wordt automatisch onderbroken wanneer het menu Home (Start) wordt geopend of wanneer het navigatiescherm wordt weergegeven.