Artikel-ID : 00149162 / Laatst gewijzigd : 07/10/2020Afdrukken

De knop Vorige/volgende op mijn autoradio speelt hetzelfde nummer of een ander nummer af (wanneer een USB-apparaat is aangesloten op de USB1- of USB2-poort)

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    Dit probleem doet zich voor wanneer u een USB-apparaat met niet-ondersteunde bestanden aansluit op de USB1- of USB2-poort van de autoradio.

    De autoradio slaat niet-herkende bestanden over of speelt deze niet af en gaat in plaats daarvan naar het volgende ondersteunde bestand. Als een nummer wordt overgeslagen, is het aantal nummers dat de autoradio afspeelt, niet gelijk aan het aantal bestanden dat u op uw USB-apparaat hebt opgeslagen. Als u op de knop Vorige/volgende drukt, hoort u dus mogelijk hetzelfde of een recent afgespeeld nummer. Verwijder niet-ondersteunde en niet-afspeelbare bestanden van uw USB-apparaat.