Artikel-ID : 00149162 / Laatst gewijzigd : 02/06/2016

De autoradio herhaalt nummer of slaat deze over wanneer een USB-apparaat is aangesloten op poort USB1 of USB2.

    Dit probleem doet zich voor als het USB-apparaat niet-ondersteunde bestanden bevat. Verwijder de bestanden die niet worden ondersteund en niet kunnen worden afgespeeld van het USB-apparaat.

    Als een niet-ondersteund bestand wordt aangetroffen, wordt het muzieknummer overgeslagen en wordt het volgende nummer afgespeeld. Als een muzieknummer is overgeslagen, verschilt het aantal door het systeem herkende nummers van het aantal nummers dat op het USB-apparaat is opgeslagen. Om deze reden kan hetzelfde of een eerder muzieknummer worden afgespeeld wanneer u het volgende muzieknummer kiest.