Artikel-ID : 00122775 / Laatst gewijzigd : 23/08/2023Afdrukken

BRAVIA TV herkent mijn smartphone met USB-aansluiting niet

  Controleer het volgende om het probleem op te lossen:

  • Controleer of de nieuwste software-update op de tv is geïnstalleerd.
  • De USB-kabel moet goed zijn aangesloten op uw tv en mobiele apparaat.
  • Controleer of de USB-kabel gegevensoverdracht ondersteunt. Gebruik geen USB-kabels waarmee apparaten worden opgeladen.
  • Als op het mobiele apparaat het Media Transfer Protocol (MTP) wordt gebruikt, wijzigt u de instellingen op uw mobiele apparaat in Mass Storage Class (MSC).

   Opmerking:

   • U kun afhankelijk van het tv-model ook het Picture Transfer Protocol (PTP) gebruiken.
   • Zie de bijgeleverde handleiding voor de specificaties en instelmethoden van uw mobiele apparaat.

  U stelt als volgt de MSC-verbindingsinstelling op een Xperia™ Z3 in:

  1. Ga in het startscherm naar Settings (Instellingen).
  2. Selecteer Xperia Connectivity (Xperia-connectiviteit).
  3. Selecteer de USB-verbindingsmodus in de categorie USB-connectiviteit.
  4. Selecteer de massaopslagmodus (MSC).

   

  Als het mobiele apparaat nog steeds niet wordt herkend, is het mogelijk dat MSC niet door het interne geheugen wordt ondersteund. In dergelijke situaties brengt u de gegevens (foto's en dergelijke) over naar een SD-kaart of naar een ander type verwisselbaar opslagmedium.

  Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u ook proberen verbinding te maken met een MHL®-kabel, Screen mirroring of Wi-Fi Direct®.