Artikel-ID : 00124652 / Laatst gewijzigd : 14/03/2022Afdrukken

Hoe kan de tijd op mijn BRAVIA-TV wijzigen om zomer- of wintertijd in te stellen?

  Afhankelijk van uw situatie wijzigt u de volgende instellingen.

  Als tijdsynchronisatie is ingesteld om de tijd van het netwerk te gebruiken
   OPMERKING: Als u uw huidige instelling niet weet, bevestigt u dit door Time synchronization (Tijdsynchronisatie) in te stellen na stap 3 hieronder.

  Ga als volgt te werk om de tijdzone in te stellen.

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).*
  3. Selecteer Date & time (Datum en tijd) in de categorie SYSTEM PREFERENCES (Systeemvoorkeuren).
  4. Selecteer Time (Tijd).
  5. Selecteer Set time zone (Tijdzone instellen) en selecteer vervolgens de juiste stad.

  Als de BRAVIA-TV niet op internet is aangesloten

  Ga als volgt te werk om de juiste tijd in te stellen.

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).*
  3. Selecteer Date & time (Datum en tijd) in de categorie SYSTEM PREFERENCES (Systeemvoorkeuren).
  4. Stel Automatic date & time (Automatische datum en tijd) in op Off (Uit).
  5. Druk op de knop RETURN om terug te keren naar het menu Date & time (Datum en tijd).
  6. Selecteer Time (Tijd).
  7. Selecteer Set time zone (Tijdzone instellen) en selecteer vervolgens de juiste stad.
  8. Druk op de knop RETURN om terug te keren naar het menu Time (Tijd).
  9. Selecteer Set time (Tijd instellen) en stel de juiste tijd in.

  *OPMERKING: Voor Android Oreo (OSV-O) staat het Instellingen-pictogram in de rechterbovenhoek.