Artikel-ID : 00127273 / Laatst gewijzigd : 03/02/2022Afdrukken

Bravia Sync/Control for HDMI (Controle voor HDMI) gebruiken

  Bravia Sync

  Bravia Sync is een functie waarmee de afstandsbediening van uw televisie andere apparatuur kan bedienen die compatibel is met Bravia Sync, door middel van HDMI CEC-technologie (Consumer Electronics Control). Het bedienen van andere apparaten zoals Blu-ray Disc-spelers of thuisbioscoopsystemen wordt uitermate handig en eenvoudig zodra met behulp van Bravia Sync de communicatie tussen de apparaten tot stand is gebracht.

  Welke functies van aangesloten apparatuur u kunt bedienen met de afstandsbediening van de tv, hangt af van het type apparaat. Doorgaans zijn de volgende bedieningsopties mogelijk:

  • Het apparaat AAN of UIT zetten
  • Door de menu's van het apparaat bladeren
  • Afspeelbediening regelen
  • De volume-instelling van het apparaat regelen

  BELANGRIJK: Om deze functie goed te laten werken, moeten uw apparaten op elkaar zijn aangesloten via gecertificeerde HDMI-kabels.

  Bravia Sync-compatibele apparatuur bedienen

  Volg gewoon deze stappen om apparatuur die compatibel is met BRAVIA Sync, te bedienen via de afstandsbediening van de tv:

  1. Eerst dient u te controleren of de instelling "Control for HDMI" (Controle voor HDMI) is geactiveerd op uw apparaten.
   1. Druk op uw tv op HOME. Selecteer vervolgens Instellingen > [External Inputs] (Externe ingangen) > [HDMI Set-up] (HDMI-instellingen) > [Control for HDMI] (Controle voor HDMI) > [On] (Aan).
   2. Activeer 'Control for HDMI' (Controle voor HDMI) in de instellingen van andere apparaten in uw systeem. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de aangesloten apparatuur.
  2. Druk vervolgens op de afstandsbediening van de tv op SYNC MENU, selecteer [HDMI Device Selection] (HDMI-apparaatkeuze) en selecteer de gewenste apparatuur.

  OPMERKING: Bravia Sync-compatibele apparatuur (met uitzondering van audiosystemen) wordt vermeld als nieuwe ingangsbron onder [Inputs] (Ingangen) in het startmenu.


  Controle van Bravia Sync-compatibele apparatuur (Sony non-Android TV)

  1. Druk op de knop HOME op de TV
  2. Navigeer naar beneden naar [Instellingen]
  3. Navigeer met de pijl naar rechts naar [Systeeminstellingen] en druk op [OK] op de afstandsbediening.
  4. Navigeer in het geopende menu naar beneden naar [Set-up].
  5. Navigeer met de pijl naar rechts en ga naar beneden naar [Bravia synchronisatie-instellingen] en druk op [OK] op de afstandsbediening.

  OPMERKING: Het menu kan verschillen afhankelijk van het model.
   

  Sync Menu gebruiken

  Het synchronisatiemenu, dat u kunt openen door op uw afstandsbediening op de knop Sync Menu te drukken, bestaat uit de volgende onderdelen.

  1. HDMI Device Selection (HDMI-apparaatkeuze)
   Hiermee kunt u selecteren welke BRAVIA Sync-compatibele apparatuur kan worden bediend via de afstandsbediening van de tv.
  2. Device Control (Apparaatbediening)
   Toont het menu, opties en de titellijst van aangesloten apparatuur of zet de apparatuur uit.
  3. Speakers (Luidsprekers)
   Hiermee kan worden geselecteerd of de luidsprekers van de tv of de aangesloten audioapparatuur worden gebruikt als uitgang.
  4. TV Control (Tv-bediening)
   Geeft het menu en opties van de tv weer of toont/verbergt de weergave-items op het tv-scherm.
  5. Return to TV (Terug naar tv)
   Hiermee keert u terug naar de tv-tuner.