Artikel-ID : 00141742 / Laatst gewijzigd : 12/07/2018Afdrukken

Er is geen geluid, het geluid valt weg of de signaalontvangst of het geluid wordt verstoord

  Om de levensduur van de batterij te verlengen, beschikt uw stereohoofdtelefoon over een automatische stand-bymodus die wordt geactiveerd wanneer de zender gedurende circa 4 minuten geen signaal of een bijzonder zwak signaal ontvangt. Het POWER-lampje op de zender knippert 1 minuut lang voordat de zender wordt uitgeschakeld.

  Om te voorkomen dat de hoofdtelefoon in de stand-bymodus gaat, zet u het volume van de aangesloten audiobron hoger (bijvoorbeeld van een aangesloten televisie of audio-ontvanger) en regelt u het volume op de hoofdtelefoon zelf.

  OPMERKING: Wanneer de zender weer een audiosignaal ontvangt, wordt de signaaloverdracht hervat en gaat het POWER-lampje groen branden.


  Uw stereohoofdtelefoon gebruikt een radiofrequentiesignaal tussen de zender en de hoofdtelefoon, zodat uw muziek of andere audio-inhoud draadloos kan worden gestreamd. Indien u een van de onderstaande symptomen ervaart, wordt dit waarschijnlijk veroorzaakt door een probleem met de signaalontvangst:

  • Er is helemaal geen geluid
  • De geluidskwaliteit wordt duidelijk verstoord
  • Het geluid valt soms weg
  • Overige audio-/signaalstoringen

  Probeer een stabiele signaaloverdracht tussen de zender en de hoofdtelefoon te herstellen door een ander kanaal te selecteren. Gebruikte u bijvoorbeeld kanaal 1, probeer dan kanaal 2 te gebruiken.

  Kanaalkiezer

  OPMERKING: Afhankelijk van uw model hebt u mogelijk meer kanaalopties.

  BELANGRIJK: Zorg dat u eerst een nieuw kanaal selecteert op de zender en vervolgens de hoofdtelefoon hieraan aanpast - niet andersom.


  Indien u nog steeds verstoring van het geluid merkt, ondanks dat u hebt geprobeerd om naar de andere kanaalopties over te schakelen, bedenk dan dat gebruik onder de volgende omstandigheden van invloed kan zijn op de signaalontvangstprestaties van uw hoofdtelefoon:

  • Binnen een gebouw met muren met stalen balken
  • Een zone met veel stalen archiefkasten, enz.
  • Een zone met veel elektrische apparaten die elektromagnetische velden kunnen opwekken
  • De zender wordt op een instrument van metaal geplaatst
  • Een zone richting de weg
  • In de omgeving zijn ruis of storende signalen aanwezig, veroorzaakt door radio-ontvangers in vrachtwagens, draadloze communicatiesystemen die langs wegen zijn geplaatst, enz.