Artikel-ID : 00186362 / Laatst gewijzigd : 03/02/2022Afdrukken

Het geluid uit de rechterunit van de WF-1000X-oortelefoon valt weg

  Vanwege de eigenschappen van de headset krijgt de transmissie tussen de speler en de linkerunit van de headset voorrang, waardoor het geluid uit de rechterunit van de headset kan wegvallen.         

  Controleer het volgende en probeer de toepasselijke oplossingen:


  Geluid valt weg uit de rechterunit van de headset

  Indien zich in de buurt Wi-Fi, magnetrons, draadloze telefoons of andere apparaten bevinden die radiogolven in de 2,4GHz-frequentieband uitzenden, kunt u dit probleem oplossen door de headset in te stellen op Priority on Stable Connection (Prioriteit bij stabiele verbinding).

  OPMERKING: Gebruik bij iPhones, iPads of andere met de Bluetooth AAC-codec compatibele apparaten altijd de modus Priority on Sound Quality (Geluidskwaliteit heeft prioriteit).

  Stel de modus voor de geluidskwaliteit in op 'Priority on stable connection' (Stabiele verbinding heeft prioriteit):


  Voor smartphones

  als u een smartphone gebruikt, stelt u de modus in met de speciale Headphones Connect-app.

  1. Installeer de Headphones Connect-app via Google Play.
  2. Sluit de headset aan op uw smartphone en start Headphones Connect om de instellingen te wijzigen.
   Verbinden

  Voor Walkman-apparaten

  1. Selecteer Settings (Instellingen).
  2. Selecteer Bluetooth/Audio device connection settings (Verbindingsinstellingen Bluetooth-/audioapparaat).
  3. Selecteer Wireless playback quality (Draadloos afspelen-kwaliteit).
  4. Stel de Priority (Prioriteit) in op SBC connection (SBC-verbinding).
  5. Maak opnieuw verbinding met de headset


  Er komt geen geluid uit de rechterunit van de headset

  1. Start de headset opnieuw en sluit deze aan op de speler.
  2. Schakel de stroom UIT.
   Houd de knop op de linkerunit van de headset ingedrukt tot het blauwe lampje gaat knipperen (ca. 2 s). De rechterunit van de headset wordt tegelijkertijd uitgeschakeld. Beide units worden ook uitgeschakeld als u ze in het oplaaddoosje plaatst.

   Afbeelding

  3. Zet het apparaat AAN.
   Houd de knoppen op de linker- en rechterunit ingedrukt tot de blauwe lampjes gaan knipperen (ca. 2 s).
   Afbeelding
  4. Sluit de headset op de speler aan en controleer of u geluid hoort.