Artikel-ID : 00155629 / Laatst gewijzigd : 13/11/2017Afdrukken

In de tv-browser Opera wordt een wit scherm weergegeven

    Voer de volgende stappen uit om dit probleem op te lossen:

    1. Sluit de tv-browser Opera af en start deze opnieuw op om het witte scherm te verwijderen.
    2. Trek de stekker van het netsnoer van de tv uit het stopcontact en steek deze terug in het stopcontact.
    3. Werk de software van de tv bij naar de meest recente versie