Artikel-ID : 00151431 / Laatst gewijzigd : 10/03/2022Afdrukken

DEMO wordt weergegeven op het scherm en de knoppen van de afstandsbediening werken niet

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    Als dit gebeurt, is de DEMOmodus ingeschakeld. Als de DEMOmodus is ingeschakeld, kunt u het apparaat niet uitschakelen met de knop Power (aan-uitknop) en kunt u het menu niet weergeven wanneer u op de knop HOME (Start) drukt.

    Als u de DEMOmodus wilt annuleren, houdt u de knoppen INPUT en Power (aan-uitknop) op het voorpaneel van het apparaat tegelijkertijd langer dan vijf seconden ingedrukt.

    U kunt de DEMOmodus ook uitschakelen door de knop Power (Aan-uitknop) en VOL + op het apparaat tegelijkertijd vijf seconden lang ingedrukt te houden. Als u deze methode uitvoert, is het raadzaam dit te doen met het geluid uit. Als u een ander model gebruikt dan wordt vermeld in de sectie Toepasselijke producten en categorieën van dit artikel, raadpleegt u Het volume van de Soundbar wordt plotseling hoger, of de Soundbar wordt niet uitgeschakeld, zelfs niet als er op de aan/uit-knop wordt gedrukt. Artikel (Demomodus).