Artikel-ID : 00230275 / Laatst gewijzigd : 05/08/2019Afdrukken

De tv-programmagids of de titellijst kan niet worden weergegeven wanneer u via een externe ingang kijkt

  Voor andere tv's dan uit de A9F_AF9- en Z9F_ZF9-serie zijn de specificaties gewijzigd met de update naar Android 8.0.

  OPMERKINGEN:

  • Dit is een specificatiewijziging van Sony die tegelijkertijd met de OS8-update is uitgevoerd en losstaat van het Android-besturingssysteem.
  • De A9F_AF9- en Z9F_ZF9-serie hebben de huidige specificaties sinds de introductie.

  BELANGRIJK: dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten met Android™ 8.0. Raadpleeg het gedeelte waarin staat op welke producten en categorieën dit artikel van toepassing is.

  De tv-programmagids of de lijst met opgenomen titels wordt niet weergegeven, zelfs niet als u op de knop Guide of Title List drukt, wanneer u via een externe ingang kijkt. 
  Als BRAVIA Sync is ingeschakeld of als u de IR Blaster gebruikt, wordt door op de knop Guide of Title List op de tv-afstandsbediening te drukken dat signaal naar het externe apparaat verzonden.

  Afhankelijk van de specificaties van het aangesloten apparaat wordt daarom mogelijk de programmagids of opnamelijst van het aangesloten apparaat weergegeven.

  Opmerking voor andere tv's dan uit de AF9- en ZF9-serie:
  als u bij eerdere specificaties op de knop Guide of Title List op de tv-afstandsbediening drukte terwijl BRAVIA Sync was ingeschakeld of terwijl u een IR Blaster gebruikte, werd de lijst met tv-programma's of de lijst met opgenomen titels weergegeven.