Artikel-ID : 00235943 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Kan het volume van Amazon Alexa niet aanpassen.

    Het volume van de Amazon Alexa™ persoonlijke assistent kan worden ingesteld op nul tot en met tien (0-10), er zijn dus 11 niveaus. Als u het volume wilt aanpassen, richt u zich tot het apparaat en zegt u "Alexa" gevolgd door het gewenste volume. Als u het volume bijvoorbeeld wilt instellen op 30%, zegt u "Alexa, volume 3".