Artikel-ID : 00256469 / Laatst gewijzigd : 15/03/2022Afdrukken

Er verschijnt een bericht over een software-update voor de afstandsbediening

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Het bericht 'Software update for the remote control is available' (Software-update voor de afstandsbediening is beschikbaar) wordt op het tv-scherm weergegeven

  Na het bijwerken van de tv-software naar versie 6.4960 wordt er mogelijk een melding op het tv-scherm weergegeven over een software-update voor de tv-afstandsbediening. Het weergegeven bericht kan afwijken, afhankelijk van het tv-model en het besturingssysteem.

  Het bericht 'Software update for the remote control is available' (Software-update voor de afstandsbediening is beschikbaar)

  Waarom moet ik mijn afstandsbediening bijwerken? 

  Het wordt aanbevolen de software van de afstandsbediening bij te werken, omdat dit de stabiliteit van de afstandsbediening verbetert. Bovendien kan de originele software van de tv-afstandsbediening geen bericht weergeven dat de batterij bijna leeg is. Nadat u de software hebt bijgewerkt, wordt een bericht weergegeven wanneer het batterijniveau laag wordt.

  Uw afstandsbediening bijwerken

  Als u de software van de afstandsbediening wilt bijwerken, drukt u op Update now (Nu bijwerken). Houd de afstandsbediening van de tv tijdens de update in de buurt van de tv en verwijder de batterijen niet. De software-update zal enkele minuten duren.

  Kan ik de afstandsbediening later bijwerken?

  Als u de software van de afstandsbediening nu niet wilt bijwerken, drukt u op Close (Sluiten). U kunt de software later bijwerken door de stappen in de volgende sectie te volgen: I closed the 'Software update for the remote control is available' notification (Ik heb de melding 'Software-update voor de afstandsbediening is beschikbaar' gesloten). Hoe kan ik de afstandsbediening nu bijwerken?

  OPMERKING: zelfs als u Close (Sluiten) selecteert om de updatemelding te sluiten, wordt het bericht opnieuw weergegeven wanneer u de tv opnieuw inschakelt.


  De software-update voor de tv-afstandsbediening mislukt

  OPMERKING: het weergegeven bericht kan afwijken, afhankelijk van het tv-model en het besturingssysteem.

  Bericht 'Update failed' (Update mislukt)

  Als de software-update is mislukt, drukt u op Try again (Opnieuw proberen). Houd de tv-afstandsbediening tijdens het bijwerken in de buurt van de tv en verwijder de batterijen niet.

  • Als de update nog steeds niet lukt, vervangt u de batterijen van de tv-afstandsbediening door nieuwe en probeert u de update opnieuw uit te voeren.
  • Als de update mislukt, zelfs nadat u de batterijen hebt vervangen, houdt u de knop POWER (Aan-uit) van de afstandsbediening ongeveer 5 seconden ingedrukt om de tv opnieuw op te starten. Probeer vervolgens de update opnieuw uit te voeren.

  Ik heb de melding 'Software update for the remote control is available' ('Software-update voor de afstandsbediening is beschikbaar') gesloten. Hoe werk ik de software van de afstandsbediening nu bij?

  Volg deze procedure om de software van de tv-afstandsbediening bij te werken:

  1. Open het menu Instellingen. De opties kunnen variëren.
   • De knop Quick Settings (Snelle instellingen) gebruiken:
    1. Druk op de meegeleverde afstandsbediening op de knop Quick Settings tandwielpictogram (Snelle instellingen).
    2. Selecteer het pictogram Instellingen tandwielpictogram.
   • De knop HOME (Startmenu) gebruiken:
    1. Druk op de knop HOME van de meegeleverde afstandsbediening.
    2. Selecteer het pictogram Instellingen tandwielpictogram.
  2. Selecteer Remotes & Accessories (Afstandsbedieningen en accessoires) → Remote control (Afstandsbediening) → Software update (Software-update) → Update (Bijwerken).