Artikel-ID : 00276812 / Laatst gewijzigd : 28/06/2022

Controle van Bluetooth-signaalsterkte

  Het Bluetooth-signaal kan niet worden herkend. Controleer de signaalsterkte opnieuw.

  De functie Bluetooth Signal Strength Check (Controle van Bluetooth-signaalsterkte) gebruiken:

  Plaats het aangesloten apparaat op de plek waar u dit gewoonlijk met de headset gebruikt en speel ten minste 2 minuten muziek of geluid af. Tik daarna onmiddellijk op Help (Help) in de Sony | Headphones Connect-app en selecteer Bluetooth Signal Strength Check (Controle van Bluetooth-signaalsterkte) om de resultaten weer te geven.

  Problemen met geluidsonderbreking oplossen

  Werk de headsetsoftware bij naar de meest recente versie. Als het probleem nog steeds niet is opgelost, kiest u de mogelijke oorzaak en volgt u de voorgestelde oplossing.

  Als het probleem wordt veroorzaakt door Bluetooth-interferentie:

  • Apparaten die de 2,4GHz-frequentieband gebruiken, kunnen de Bluetooth-communicatie beïnvloeden.
   • Als u op een plek zit waar radiogolven kunnen worden gestoord, zoals in de buurt van een Wi-Fi-netwerk, in een trein of in een gebouw, moet u ergens anders naartoe gaan.
   • Als u in de buurt van een magnetron, Bluetooth-apparaat, digitaal draadloos apparaat of iets anders zit dat de Bluetooth-communicatie kan beïnvloeden, schakelt u deze apparaten uit of gebruikt u de headset uit de buurt van deze apparaten.
  • Zorg ervoor dat de headset en het aangesloten apparaat zo dicht mogelijk bij elkaar zijn om te controleren of u zonder onderbrekingen muziek of geluid kunt afspelen.
   Wanneer u hebt kunnen bevestigen dat het geluid normaal te horen is, vergroot u de afstand tussen het aangesloten apparaat en de headset geleidelijk tot het punt waarop het geluid wordt onderbroken. Gebruik de headset in de straal waarbinnen het geluid niet wordt onderbroken.

  Als het probleem wordt veroorzaakt door een zwak Bluetooth-signaal:

  • Zorg dat er geen obstakels (personen, metalen voorwerpen, muren, enz.) tussen de headset en het aangesloten apparaat zitten.
  • Zorg ervoor dat de headset en het aangesloten apparaat zo dicht mogelijk bij elkaar zijn om te controleren of u zonder onderbrekingen muziek of geluid kunt afspelen.
   Wanneer u hebt kunnen bevestigen dat het geluid normaal te horen is, vergroot u de afstand tussen het aangesloten apparaat en de headset geleidelijk tot het punt waarop het geluid wordt onderbroken. Gebruik de headset in de straal waarbinnen het geluid niet wordt onderbroken.

  Als het probleem wordt veroorzaakt door iets anders dan de Bluetooth-signaalstatus:

  • Als het aangesloten apparaat een mobiel apparaat (smartphone, enz.) is, sluit u alle apps behalve de apps die u momenteel gebruikt of start u het apparaat opnieuw op.
   Wanneer er veel apps tegelijkertijd geopend zijn, kan het apparaat traag werken en de muziek- of geluidsuitvoer beïnvloeden.
  • Als het aangesloten apparaat een computer is, sluit u alle overbodige apps of start u de computer opnieuw op.
  • Maak geen verbinding met het netwerk, behalve met het apparaat dat u momenteel gebruikt met de headset.
   Als meerdere apparaten zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-toegangspunt, kan de netwerksnelheid afnemen en de muziek- of geluidsuitvoer beïnvloeden.

  Als het probleem nog steeds niet is opgelost:

  • Wijzig de geluidskwaliteitsmodus van Priority on Sound Quality (Voorkeur voor geluidskwaliteit) in Priority on Stable Connection (Voorkeur voor stabiele verbinding). Om de instelling te wijzigen, selecteert u in de Sony | Headphones Connect-app Sound (Geluid) Bluetooth Connection Quality (Bluetooth-verbindingskwaliteit) → Priority on Stable Connection (Voorkeur voor stabiele verbinding).
  • Als het aangesloten apparaat Android 8.0 OS of hoger gebruikt, kunt u mogelijk de instellingen van de Bluetooth-codec wijzigen.
   Om de instellingen te wijzigen, opent u de Sony | Music Center-app en selecteert u Pictogram optiemenuMusic Center Settings (Music Center-instellingen) → Bluetooth Output Settings (Bluetooth-uitvoerinstellingen) en schakelt u de optie Prioritize LDAC (Prioriteit aan LDAC) uit of selecteert u LDAC Playback Quality (LDAC-weergavekwaliteit) → Priority on Stable Connection (Voorkeur voor stabiele verbinding).