Artikel-ID : 00283703 / Laatst gewijzigd : 16/10/2023Afdrukken

Het effect van Noise Cancelling is zwak of het omgevingsgeluid is te luid tijdens gesprekken met de INZONE-koptelefoon

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Dit kan gebeuren als de functie Sidetone actief is. U kunt de uitklapbare microfoon omhoog zetten om de functie uit te schakelen.

  Opmerking: Sidetone is een functie die het makkelijker maakt om via de koptelefoon te praten en de microfoon van de koptelefoon helpt om geluiden op te pikken en uw stem op natuurlijke wijze weer te geven.

  Tips:

  • Als u de software van INZONE Hub gebruikt, kunt u het niveau van Sidetone aanpassen via Sound Settings (Geluidsinstellingen) → Sidetone.
  • Als u de uitklapbare microfoon omhoog zet, wordt de microfoon uitgeschakeld, de functie Sidetone gedeactiveerd en wordt het geluid van de voicechat gedempt.
  • Noise Cancelling is alleen beschikbaar voor INZONE H9.