Artikel-ID : S700024443 / Laatst gewijzigd : 26/06/2012Afdrukken

Problemen met het touchpad oplossen

  Dit artikel geeft een algemeen overzicht van typische problemen met een touchpad en legt uit hoe u ze oplost.

  moeilijkheidsgraad Moeilijkheidsgraad:
  gemiddeld
  benodigde tijd Benodigde tijd:
  10 - 20 minuten

  Soorten problemen

  1. Het touchpad werkt helemaal niet.
  2. Een of beide knoppen reageren niet.
  3. De cursor beweegt in de verkeerde richting en gedraagt zich abnormaal.
  4. Het touchpad is fysiek beschadigd.

  Eerst: een snelle controle van de werking van het touchpad

  Een snelle manier om te weten of de hardware van uw touchpad defect is, is een test van de werking in de herstelomgeving.
  Als u de herstelpartitie niet hebt verwijderd, start u de VAIO terwijl u herhaaldelijk op de toets F10 drukt. U kunt het systeem ook met de herstelschijf opstarten.

  Wanneer u de herstelopties ziet, moeten uw touchpad en de linkerknop van het touchpad eenvoudige aanwijs- en klikfuncties hebben.
  Als dat niet zo is, heeft uw VAIO service nodig.

  Als de test geen problemen met de hardware aantoont, vindt u hierna meer stappen om verschillende soorten problemen op te lossen.

  1. Het touchpad werkt helemaal niet.

  Om dit probleem op te lossen, moet u een USB-muis aansluiten.
  Als de USB-muis werkt, kan het touchpad weer normaal werken nadat u ze hebt verwijderd.
  Als dat niet zo is, sluit u de USB-muis opnieuw aan en controleert u of het touchpad ingeschakeld is.
  1. Klik op Start, typ VAIO Controlecentrum en druk op Enter.
  2. Vouw het gedeelte Toetsenbord en muis open.
  3. Dubbelklik op 'Ingebouwd aanwijsapparaat'
  4. Controleer of het op Enabled (ingeschakeld) ingesteld is.
  Het stuurprogramma voor het touchpad opnieuw installeren
  • Bij oudere modellen moet u het stuurprogramma waarschijnlijk in de map C:\Drivers of C:\Windows\Drivers zoeken.
  • Op recente modellen kunt u VAIO Herstelcentrum - Programma's en stuurprogramma's opnieuw installeren uitvoeren.
  Herstel de BIOS-standaardwaarden
  1. Start de VAIO op en druk herhaaldelijk op F2 tot het instelscherm van het BIOS verschijnt.
  2. Druk op F9 en daarna op Enter.
  3. Druk op F10 en daarna op Enter.
  Als het probleem vrij nieuw is, kunt u Systeemherstel gebruiken om het systeem te herstellen naar een dag waarop het probleem nog niet bestond.

  2. Een of beide knoppen reageren niet.

  Als slechts een van de knoppen niet reageert, is het mogelijk dat de instellingen van uw touchpad beschadigd zijn of dat een functie op het configuratiescherm uitgeschakeld is.

  Het is mogelijk dat u het probleem kunt oplossen door het stuurprogramma van uw touchpad opnieuw te installeren.  
  • Bij oudere modellen moet u het stuurprogramma waarschijnlijk in de map C:\Drivers of C:\Windows\Drivers zoeken.
  • Op recente modellen kunt u VAIO Herstelcentrum - Programma's en stuurprogramma's opnieuw installeren uitvoeren.
  Als dit het probleem niet oplost, gaat u naar Start - VAIO Controlecentrum - Toetsenbord en muis - Ingebouwd aanwijsapparaat - Instellingen.  Controleer op het scherm Muiseigenschappen of verschillende functies aan specifieke knoppen toegewezen zijn.  De knop Standaard zal de oorspronkelijke instellingen van uw touchpad herstellen.

  3. De cursor beweegt in de verkeerde richting en gedraagt zich abnormaal.

  Controleer of andere aanwijsapparaten op de VAIO aangesloten zijn en koppel ze af, zodat ze het touchpad niet storen.

  Als dat het probleem niet oplost, volgt u de aanwijzingen voor '1. Het touchpad werkt helemaal niet', vanaf 'Het stuurprogramma van het touchpad opnieuw installeren'.

  Als uw cursor zichtbaar blijft en beweegt wanneer u tekst typt, gaat u als volgt te werk:
  Windows 7:
  Klik op de knop Start
  Selecteer VAIO Controlecentrum op de lijst Alle programma's
  Vouw Toetsenbord en muis open
  Selecteer Aanwijsapparaat 
  Klik op Geavanceerd
  Klik in het tabblad Opties voor de aanwijzer op de optie 'Aanwijzer verbergen tijdens het typen'
  Voor Windows Vista:
  Klik op de knop Start
  Selecteer VAIO Controlecentrum op de lijst Alle programma's
  Vouw Toetsenbord en muis open
  Selecteer Ingebouwd aanwijsapparaat 
  Klik op Openen en daarna Instellingen...
  Klik in het tabblad Opties voor de aanwijzer op de optie 'Aanwijzer verbergen tijdens het typen'

  4. Het touchpad is fysiek beschadigd.

  Fysieke schade vereist service, die niet door de garantie wordt gedekt.