Artikel-ID : S700024487 / Laatst gewijzigd : 12/07/2018Afdrukken

Mijn tablet maakt geen verbinding met mijn draadloos netwerk

  Mijn tablet maakt geen verbinding met mijn draadloos netwerk

  Als uw Sony Tablet geen verbinding met uw draadloos netwerk maakt, volgt u de onderstaande instructies. 

  1. Controleer de configuratie van het draadloze netwerk op uw tablet
   Opmerking: Dit artikel gaat ervan uit dat de naam, het wachtwoord en het beveiligingstype van uw draadloos netwerk gekend zijn en dat het netwerk zelf goed werkt. Andere apparaten, zoals een smartphone of notebook, moeten verbinding kunnen maken met uw netwerk. Het is aan te raden dat u de details van uw draadloos netwerk noteert.
   1. Tik op het scherm Home op de knop ST apps Apps en dan op WiFi-Checker.
   2. Tik op Test en volg de instructies op het scherm.
    [Afbeelding: Wi-Fi Checker]
   3. Mogelijk zijn diverse tests en stappen nodig om het probleem op te lossen.
    Als de voorgestelde stappen voor probleemoplossing niet veranderen en het probleem niet is opgelost, gaat u verder met de volgende stap.
  2. Controleer de verbinding wanneer de tablet dicht bij de router staat
   Opmerking: Afstand en obstakels, zoals muren, vloeren, deuren en toestellen beïnvloeden de draadloze verbindingen. Andere draadloze netwerken kunnen uw draadloze verbinding verzwakken, zeker wanneer ze dezelfde kanalen gebruiken. 
   1. Als de tablet dicht bij uw router wel verbinding maakt met uw draadloos netwerk, maar niet als hij er verder van verwijderd staat, ligt de oplosing niet bij de tablet en valt ze buiten het bereik van dit artikel. Het is aan te raden tests uit te voeren met andere draadloze kanalen en de montage en plaatsing van de antenne van de router te controleren. Raadpleeg de handleiding van uw router voor meer informatie.
   2. Als uw tablet nog steeds geen verbinding maakt wanneer hij vlak naast uw router staat, gaat u verder met de volgende stap.
  3. Controleer of uw router MAC-adresfiltering gebruikt.
   Opmerking: MAC-adresfiltering gebruikt het hardwareadres van een netwerkadapter om de toegang toe te laten of te weigeren. Dit is geconfigureerd in het configuratiescherm van uw router.
   1. Als u eerder andere draadloze toestellen hebt toegevoegd of vrienden toegang tot uw draadloos netwerk hebt gegeven zonder veranderingen te moeten maken in de routerconfiguratie, kunnen we ervan uitgaan dat MAC-adresfiltering niet wordt gebruikt en gaat u verder met stap D.
   2. Als u niet zeker bent, raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw router en gebruikt u deze informatie om te controleren dat MAC-adresfiltering niet wordt gebruikt, om het uit te schakelen of om de tablet toe te voegen aan de lijst van toegestane apparaten.  Om het MAC-adres van de tablet te vinden, tikt u op Apps, Instellingen, Over tablet en Status. Een pop-upvenster wordt geopend, scroll omlaag om het Wi-Fi MAC-adres te zien.
  4. Controleer of uw Sony Tablet de huidige Systeemupdate gebruikt
   1. Tik op Apps, Instellingen en dan Over tablet.
   2. Als de  Android-versie 3.2.1 (of hoger) is geïnstalleerd, gaat u naar stap E.
   3. Als uw tablet uitgerust is met een oudere versie, werkt u die bij naar de huidige versie.
    Opmerkingen: 
    • De update-instructies vindt u op deze website in de updatetab van de sectie voor uw model.
    • Als de verbinding met uw draadloos netwerk niet goed werkt, zelfs als u dicht bij de router staat, moet u een netwerk op een andere locatie gebruiken om de update uit te voeren.
  5. Reset de Wi-Fi-module
   1. Tik op het scherm Home op Apps, vervolgens op Instellingen en dan op Draadloze & netwerken.
   2. Tik op Wi-Fi om de Wi-Fi uit te schakelen.
    Opmerking: Met een groen vinkje wordt aangegeven dat de Wi-Fi is ingeschakeld.
    S-reeks Instellingen Wi-Fi uit
   3. Houd de aan/uit-knop ingedrukt tot de pop-up verschijnt en tik op OK.
    S-reeks aan/uit-knop
   4. Wacht tot de tablet is uitgeschakeld, druk dan opnieuw op de aan/uit-knop.
   5. Wanneer de tablet is opgestart, tikt u op Apps, Instellingen en dan opnieuw op Draadloze & netwerken.
   6. Tik op Wi-Fi om de Wi-Fi uit te schakelen.
   7. Als uw tablet nog steeds geen verbinding maakt, gaat u verder met de volgende stap.
  6. De tablet resetten
   1. Terwijl de tablet is ingeschakeld, drukt u voorzichtig op de Reset- knop met een opengevouwen paperclip.
    Opmerking: Gebruik geen naald, speld of pen, om te voorkomen dat de Reset-knop wordt beschadigd.
    S-reeks Reset-knop
   2. Druk op de aan/uit-knop en wacht tot de tablet opnieuw is opgestart.
   3. Als uw tablet nog steeds geen verbinding maakt, gaat u verder met de volgende stap.
  7. Herstel de fabrieksinstellingen
   Opmerking: wanneer u de fabrieksinstellingen herstelt, worden alle toepassingen en hun gegevens verwijderd, met inbegrip van uw draadloze netwerkinstellingen, uw Google- en e-mailaccountgegevens en browserbladwijzers. U kunt uw toepassingen nadien opnieuw installeren vanuit de Android-markt.
   1. Tik op het scherm Home op Apps, vervolgens op Instellingen en Privacy.
   2. Tik op Fabrieksinstellingen herstellen.
    S-reeks Instellingen Privacy Fabrieksinstellingen herstellen
   3. Vink USB-opslag wissen niet aan, tenzij u ook gegevens zoals muziek en foto's wilt wissen.
   4. Tik op Tablet resetten om verder te gaan.
   5. Tik op Alles wissen om te bevestigen dat u weet dat alle gegevens zullen worden gewist.
   6. De tablet wordt na een paar seconden uitgeschakeld.
   7. Volg de opstartwizard, met inbegrip van de configuratie van het netwerk.
   8. Controleer of uw tablet nu verbinding maakt met uw draadloos netwerk.
   9. Als het probleem niet is opgelost, moet u de tablet mogelijk laten repareren.
    Gebruik de contactopties op deze pagina om contact op te nemen met ons.