Artikel-ID : 00139990 / Laatst gewijzigd : 21/10/2020Afdrukken

Kan geen opgenomen beelden naar een externe harde schijf (HDD) kopiëren die is aangesloten op de camcorder.

  Alleen beelden die zijn vastgelegd met het medium dat is geselecteerd in Media Select (Mediakeuze), kunnen worden gekopieerd nadat een extern opslagmedium, zoals een externe HDD, is aangesloten op de camcorder. Zo wijzigt u het medium dat de beelden bevat om te kopiëren:

  1. Ga naar MENU.
  2. Selecteer Setup (Instellen).
  3. Selecteer Media Settings (Media-instellingen).
  4. Selecteer Media Select (Mediakeuze).
  5. Selecteer het medium waarop de beelden worden opgeslagen.

  OPMERKING: Meer informatie over hoe opgenomen beelden met behulp van PlayMemories Home kunnen worden geïmporteerd naar een computer of een externe HDD die is aangesloten op uw computer, vindt u op de volgende pagina's.