Artikel-ID : 00116950 / Laatst gewijzigd : 25/05/2021

Hoe werk ik firmware/software bij voor mijn Sony Android-tv?

  Om het meeste uit uw Sony Android TV te halen, dient u ervoor te zorgen dat de tv altijd is bijgewerkt met de nieuwste firmware- en software-updates van Sony en Google. Updates voor uw tv bevatten niet alleen essentiële functies en toepassingen, maar ook oplossingen voor problemen en verbeteringen voor functies.
  Problemen oplossen (Android TV): Wat zijn de voordelen van het opnieuw starten van de tv en software-updates? / Problemen met het geluid en het scherm.

  BELANGRIJK: Uw tv moet verbonden zijn met internet via een bekabeld of draadloos netwerk om systeemupdates te kunnen uitvoeren. U kunt ook in plaats daarvan de updates naar een USB-stick downloaden en de update op de tv installeren via USB (zie sectie 4 van dit artikel).

  1. Controleren of er updates beschikbaar zijn voor uw tv
  2. Updates rechtstreeks via internet downloaden en installeren
  3. Updaten met een USB-stick

  1. Controleren of er updates beschikbaar zijn voor uw tv

  Om software-updates te kunnen ontvangen, zorgt u ervoor dat de instelling Automatically check for update (Automatisch updates zoeken) of Automatic software download (Automatisch software download) van uw tv is ingesteld op ON (Aan). Zo wordt een update automatisch gedownload zodra er een beschikbaar is voor uw apparaat. Als u deze instelling op OFF (Uit) hebt gezet, dient u handmatig te controleren of er updates voor uw tv beschikbaar zijn.

  • Voor de series AF9 en ZF9
   Als de instelling  Automatically check for updates (Automatisch updates zoeken) is ingeschakeld, controleert de tv of er nieuwe software kan worden gedownload wanneer de tv wordt ingeschakeld of wanneer de tv is verbonden met internet.
  • Voor andere Android TV-modellen
   Als de instelling Automatic software download (Automatisch software download) is ingeschakeld, zal de tv updates automatisch downloaden als de tv in stand-bymodus staat.


  Als u wilt controleren of de instelling Automatically check for update (Automatisch updates zoeken) of Automatic software download (Automatisch software download) op Aan of Uit staat, of als u handmatig wilt controleren of er een firmware-update beschikbaar is voor het systeem, doorloopt u deze stappen:

  1. Druk op uw afstandsbediening op de knop HOME

   HOME-knop op de afstandsbediening
  2. Selecteer Help.
   Voor Android™ 8.0 selecteert u Apps en selecteert u vervolgens Help.
   OPMERKING: U kunt ook het Help-scherm weergeven door op de HELP-knop op de afstandsbediening te drukken.
  3. Selecteer vervolgens System software update (Update systeemsoftware).
   OPMERKING: de onderstaande afbeelding is een voorbeeld van een tv met Android 6.0 of later.

  4. Controleer vervolgens of de instellingen Automatically check for update (Automatisch updates zoeken) of Automatic software download (Automatisch software download) zijn ingesteld op ON (Aan).

  Uw tv zoekt vervolgens naar updates en biedt u aan om ze te downloaden als er updates beschikbaar zijn.

  OPMERKING: als de instellingen Automatically check for update (Automatisch updates zoeken) of Automatic software download (Automatisch software download) zijn ingesteld op OFF (Uit), moet u handmatig controleren of er updates zijn.
  Als u handmatig op updates wilt controleren, selecteert u System software update (Update systeemsoftware) via de bovenstaande procedure en daarna Check for a system software update (Controleren op een systeemsoftware update) of Software update (Software-update).

  BELANGRIJK (voor andere tv's dan de series A9F_AF9, Z9F_ZF9):

  • U moet akkoord gaan met het privacybeleid van Sony om softwaredownloads te kunnen ontvangen
  • Zelfs als Automatic software download (Automatisch software download) op ON (Aan) staat, ontvangt de tv pas software-updates via internet zodra u akkoord gaat met het privacybeleid van Sony. U kunt het privacybeleid van Sony op elk moment bekijken en hiermee akkoord gaan door op de HELP-knop op de afstandsbediening > [Privacy Setting] (Privacyinstelling) te drukken
  • Als u tijdens de eerste configuratie van uw tv niet akkoord bent gegaan met het privacybeleid van Sony, gaat u als volgt te werk om ervoor te zorgen dat u firmware-updates ontvangt:
   1. Ga akkoord met het privacybeleid van Sony door op de HELP-knop op de afstandsbediening > [Privacy Setting] (Privacyinstelling) te drukken
   2. Zorg dat de instelling Automatic software download (Automatisch software download) op ON (Aan) staat. Dit kunt u controleren via de HELP-knop op de afstandsbediening> [System software update] (Update systeemsoftware) > [Automatic software download] (Automatisch software download)
   3. Controleer eenmalig handmatig op updates door te drukken op de HELP-knop op de afstandsbediening> [System software update] (Update systeemsoftware) >[Check for a system software update] (Controleren op een systeemsoftware update)

  2. Updates rechtstreeks via internet downloaden en installeren

  Als er een update beschikbaar is om te downloaden, kunt u deze met de volgende procedure downloaden:

  Voor series AF9 en ZF9
  Er is een software-update beschikbaar als er een melding voor nieuwe software verschijnt wanneer u de tv inschakelt (het bericht verdwijnt automatisch).
  Wanneer u UPDATE (Bijwerken) selecteert, wordt het downloaden en installeren gestart.

  OPMERKINGEN:

  • De software-update duurt ongeveer 15 minuten. Tijdens een update kunt u uw tv gewoon gebruiken. Zelfs als u de tv uitschakelt, gaat het bijwerken verder.
   BELANGRIJK: Trek de AC-stekker (netsnoer) niet uit het stopcontact, omdat hierdoor de software-update wordt stopgezet.
  • Als u na het voltooien van een update de tv inschakelt, wordt de tv opgestart met nieuwe software.
   Als u de tv na een update uitschakelt, werkt de afstandsbediening mogelijk zo'n 1 minuut niet.
  • Het bericht wordt alleen weergegeven als Automatically check for update (Automatisch updates zoeken) is ingesteld op ON (Aan).
   Het bericht wordt ongeveer 15 seconden weergegeven. Als het bericht verdwijnt, wordt het bericht pas 12 uur later opnieuw weergegeven. Als het bericht is verdwenen en u de software onmiddellijk wilt updaten, moet u de software handmatig updaten via Software update (Software-update) in het menu System software update (Update systeemsoftware).

  Voor andere Android TV-modellen
  De tv vraagt u of u wilt doorgaan met de download. Selecteer UPDATE NOW (Nu updaten) om verder te gaan.
  OPMERKING: de onderstaande afbeelding is een voorbeeld.

  OPMERKINGEN:

  • Terwijl een update wordt gedownload, kunt u uw tv gewoon gebruiken.
  • Als u de optie UPDATE LATER (Later updaten) selecteert, verschijnt er, als u de tv uitschakelt, een scherm waarin u wordt gevraagd de software-update te starten. Als u  No (Nee) selecteert op dat scherm, verschijnt het bericht de volgende keer dat u de tv inschakelt opnieuw. Als u Yes (Ja) selecteert, wordt de update gestart.

  Zodra de tv klaar is met het downloaden van een update, wordt u gevraagd of u deze update wilt installeren.
  Selecteer OK om te accepteren en de installatie te starten. In plaats daarvan kunt u ook Cancel (Annuleren) selecteren en later verdergaan met de installatie van de update.

  BELANGRIJK: houd er rekening mee dat het tot 30 minuten kan duren om een update te installeren. Tijdens de installatie kunt u uw tv niet gebruiken en wordt er een scherm met een updatepictogram weergegeven.

  Voortgangsbalk Android software-update

  WAARSCHUWING: De apparatuur kan beschadigd raken. Druk geen knoppen in, zet de tv niet uit en trek de stekker niet uit het stopcontact terwijl de update wordt geïnstalleerd. Als de stroom wordt onderbroken tijdens het installeren van de firmware-update, reageert de tv mogelijk niet meer of moet deze worden gerepareerd.

  Zodra de installatie van de update is voltooid, kunt u uw tv weer gewoon gebruiken.

  3. Updaten met een USB-flashstation

  Als uw tv geen internettoegang heeft en/of u de update handmatig wilt uitvoeren, dan kunt u dat doen met een USB-flashstation door de update te downloaden van de ondersteuningswebsite van Sony.

  OPMERKINGEN:

  • Het USB-flashstation moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
   • Het station moet zijn geformatteerd in FAT16, FAT32, exFAT of NTFS
   • Het station moet voldoende vrije ruimte hebben voor het updatebestand
   • Het updatebestand moet worden opgeslagen in de hoofdmap van het station
  • Zelfs als u de update uitvoert met een USB-stick die aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan de update mislukken. Dit heeft te maken met de grootte en de mapstructuur van andere bestanden op de stick. Als de update mislukt, verwijdert u alle andere bestanden en probeert u het opnieuw met een USB-stick waar alleen het updatebestand op staat. Als de update nog steeds mislukt, formatteert u de USB-stick naar FAT32 en probeert u het opnieuw.

  Ga als volgt te werk om te updaten met een USB-flashstation:

  1. Ga naar de ondersteuningswebsite van Sony
  2. Typ de naam van uw tv-model in het zoekvak

   Zoekvak model

   Als u niet weet wat het modelnummer van uw tv is, kijkt u op de sticker linksonder op het achterpaneel van uw tv.

   Het nummer van uw model zoeken

   Voorbeelden van correcte modelnamen zijn: KD-55X9305C | KD-65S8505C | KDL-55W805C
  3. Navigeer naar het gedeelte Downloads en selecteer de knop voor de firmwaredownload

   Download op de productpagina
  4. Volg de instructies op de website om de update te downloaden naar een USB-flashstation en voer de update uit op uw tv.

  Ondervindt u na de firmware-update nog steeds problemen, dan raden we u aan het volgende te proberen:

  • Voer een stroomcyclus uit door het AC-netsnoer vijf minuten lang losgekoppeld te houden en het netsnoer vervolgens weer aan te sluiten.
  • Herstel de fabrieksinstellingen: [Home] > [Settings] (Instellingen)* > [TV] > [Storage and Reset] (Opslag en Herstel) > [Factory data reset] (Fabrieksinstellingen herstellen).

  OPMERKINGEN:

  • De hier afgebeelde screenshots zijn alleen bedoeld ter illustratie. Het daadwerkelijke scherm kan enigszins afwijken, afhankelijk van uw land, model of firmwareversie.
  • * Voor Android Oreo (OSV-O) staat het instellingenpictogram Instellingenpictogram in de rechterbovenhoek.

  *Google, Android en Android TV zijn handelsmerken van Google LLC.