Artikel-ID : 00154120 / Laatst gewijzigd : 12/07/2018

Hoe kan ik een luidsprekergroep voor draadloze stereo maken met SongPal?

  Met de Wireless Stereo-functie (Draadloze stereo) van de SongPal-app kunt u eenvoudig twee identieke compatibele draadloze luidsprekers veranderen in een draadloos stereosysteem voor een rijker geluid.

  BELANGRIJK:

  • Controleer of er eventueel updates beschikbaar zijn voor de SongPal-app en uw audioapparaten voordat u probeert om Wireless Stereo (Draadloze stereo) te gebruiken

  Draadloze surround-logo

  Met de SongPal-app kunt u eenvoudig uw opstelling voor draadloze stereo configureren.

  Volg deze eenvoudige stappen om uw draadloze stereo-groep te maken:

  1. Selecteer een compatibele draadloze luidspreker in uw lijst met apparaten
  2. Tik op Group with other speakers (Groeperen met andere luidsprekers)

   Stap 1
  3. Kies Wireless Stereo (Draadloze stereo)

   Stap 2
  4. Kies of de draadloze luidspreker die u bent beginnen te configureren, het kanaal LEFT (Links) of het kanaal RIGHT (Rechts) moet zijn

   Stap 3
  5. Selecteer vervolgens de luidspreker die u wilt gebruiken voor het andere kanaal (het rechterkanaal als u LEFT (Links) kiest bij stap 5 en omgekeerd)

   Stap 4
  6. Vervolgens dient u aan te geven voor welke van uw luidsprekers u gebruik wilt maken van externe ingangsbronnen (bijvoorbeeld USB of Audio In). Tik vervolgens op OK

   Stap 5
  7. Er verschijnt een pop-upvenster om te bevestigen dat een groep voor draadloze stereo wordt aangemaakt. Druk op OK om te bevestigen en verder te gaan

   Stap 6
  8. Geef tot slot uw groep voor draadloze stereo een naam

   Stap 7
  9. De groep voor draadloze stereo wordt vervolgens binnen circa 20 seconden aangemaakt.

   Stap 8
  10. Uw luidsprekers zijn nu klaar voor het afspelen van draadloze stereo. Al naargelang het model gaat er mogelijk een led branden die aangeeft of de luidspreker de linker of de rechter is. U kunt nu in stereo genieten van uw audio-inhoud.

   Gelukt

  Als u de groep wilt opheffen of uw linker en rechter achterluidsprekers wilt omwisselen, selecteert u Edit Group (Groep bewerken) in het venster van uw groep voor draadloze stereo.

  • Als u Swap left/right (Links/rechts omwisselen) selecteert, kunt u het geluid van uw linker en rechter draadloze stereoluidsprekers omwisselen
  • Wanneer u Separate all (Alles scheiden) selecteert, wordt de groepering van uw luidsprekers opgeheven