Artikel-ID : 00198475 / Laatst gewijzigd : 03/02/2022Afdrukken

Audio via HDMI-apparaten op mijn Soundbar laten horen

    Er zit geen HDMI-ingang op de Soundbar. Dat betekent dat u alleen audio van de tv kunt laten horen en niet van andere apparaten, zelfs niet als deze rechtstreeks zijn aangesloten via een HDMI-kabel.

    U lost dit op door het uitvoerapparaat aan te sluiten op een HDMI-ingangspoort op de tv en de tv in te stellen op audio-uitvoer via de Soundbar.